دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، سیاست دسترسی آزاد، فروردین 1401، صفحه 1-285 
تأثیرات تنش خشکی بر صفات زراعی گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از فراتحلیل

صفحه 53-65

10.22077/escs.2020.3377.1851

ماریه بهداد؛ فرزاد پاکنژاد؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ سعید وزان؛ مریم معرفی


تأثیر رژیم‌ آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L)

صفحه 67-78

10.22077/escs.2020.3714.1892

ناصر مجنون حسینی؛ محمد باقر غلامی؛ اسماعیل افشون؛ محمدرضا جهانسوز؛ احسان ربیعیان


اثر رژیم‌های آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری اطراف ریشه ذرت در شرایط آبیاری قطره‎ای

صفحه 199-213

10.22077/escs.2020.3503.1870

پرنیان مجیدی چهارمحالی؛ حیدرعلی کشکولی؛ داود خدادادی دهکردی؛ علی مختاران؛ اصلان اگدرنژاد


کاشت پاییزه بارهنگ برگ پهن (.Plantago major L) در شرایط آب وهوایی مشهد

صفحه 275-285

10.22077/escs.2020.3620.1883

حامد رادمهدی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ علیرضا حسن فرد