درباره نشریه

 

«تنش ­های محیطی در علوم زراعی»، مجله­ ای علمی با سیاست دسترسی آزاد (open access) است که به تعداد چهار شماره در سال (فصلنامه) توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند منتشر می­ شود. این مجله تخصصی نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی را به صورت مقاله کامل و گزارش علمی کوتاه، و نیز مرورهای جامع انجام شده در زمینه تاثیر تنش­ های محیطی (غیر زنده) بر رشد و نمود گیاهان زراعی را چاپ خواهد کرد. زبان اصلی مجله فارسی بوده و چکیده مقالات به شکل مبسوط به زبان انگلیسی خواهد بود.

این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود و نسخه کاغذی ندارد.

 

مقالات ارائه شده نباید حاوی اطلاعاتی باشند که قبلا در مجله دیگری منتشر شده است و مقالات نباید همزمان به هیچ مجله دیگری برای انتشار ارسال شده باشند. مقالات تهیه شده بر اساس داده های محدود و مختصر مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. تمام مقالات در دو مرحله توسط اعضای هیئت تحریریه و داوران واجد شرایط به طور دقیق ارزیابی خواهند شد. مقالات ارائه شده به مجله باید معیارهای مورد نظر مجله را برآورده ساخته و کاملا منطبق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. مجله در رد یا قبول، و ویرایش و اصلاح مقالات آزاد می­باشد.

 

این نشریه تا دوره دوم (سال 1399) تحت عنوان تنش های محیطی در علوم کشاورزی منتشر شده و پس از آن بنابه نظر کمیسیون نشریات علمی به عنوان تنش های محیطی در علوم زراعی تغییر نام یافته است.

 

ترتیب انتشار نشریه از دوره 9 (سال 1395) از دوفصلنامه (دو شماره در سال) به فصلنامه (چهار شماره در سال) تغییر یافته است.

 

نشریه «تنش­ های محیطی در علوم زراعی» از ابتدای سال 1399 بخشی از هزینه بررسی، داوری و انتشار مقالات را در دو مرحله از نویسندگان محترم  مقالات به شرح زیر دریافت خواهد نمود:

 

مبلغ  1.000.000 ریال (معادل یکصد هزار تومان) پس از انجام داوری و قبل از صدور گواهی پذیرش و مبلغ 1.000.000 ریال (معادل یکصد هزار تومان) پس از آماده سازی نهایی مقاله و قبل از انتشار رسمی آن اخذ می شود.

دسترسی عموم به نسخه الکترونیکی مقالات رایگان است.

نویسندگان مکلفند پس از پذیرش مقاله و قبل از انتشار آن، موافقت نامه حق چاپ را تکمیل و برای نشریه ارسال نمایند.


رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: (B)

میانگین ضریب تاثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام : 0/326 با چارک Q1

 

شرایط مجوز (Licence Terms)

دسترسی آزاد به مقاله های نشریه «تنش های محیطی در علوم زراعی» تحت اصطلاحات

Creative Commons Attribution-Non Commercial (CC BY-NC)

 خواهد بود، که بر طبق آن استفاده، توزیع و تکثیر مقالات در هر بستری مجاز است، مشروط به این که استناد به مقاله به درستی انجام شده و استفاده غیرتجاری باشد.

این بدان معنی است که کل محتوای مجله آزادانه برای مقاصد غیر تجاری در دسترس بوده و کاربران مجاز به استفاده از اطلاعات فراهم شده در مقالات این مجله مشروط به ذکر منبع و مرجع، می­باشند.

 

سیاست دسترسی آزاد (Open Access Policy)

با راه ­اندازی یک سیستم مدیریت یکپارچه برای نشریات در دانشگاه بیرجند، همه مقالات مجله «تنش های محیطی در علوم زراعی» بدون هیچ هزینه ­ای به صورت برخط (دسترسی آزاد) در دسترس هستند. ما با باور به این اصل که قرار دادن آزادانه نتایج پژوهش­ها در دسترس عموم به تبادل بیشتر دانش در سطح جهان کمک می کند، به سیاست فراهم ساختن دسترسی باز (Open Access) به مجله به صورت برخط (آنلاین) متعهدیم، تا بدین وسیله فرصتی برای پژوهشگران مختلف جهت دسترسی رایگان به تمام مقالات منتشر شده فراهم آوریم.