دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
دوره 1 (1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 802
تعداد نویسندگان 1,819
تعداد مشاهده مقاله 602,206
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 464,078
نسبت مشاهده بر مقاله 750.88
نسبت دریافت فایل بر مقاله 578.65
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,275
درصد پذیرش 35
متوسط زمان تا اولین اقدام (روز)
متوسط زمان داوری (روز) 15
متوسط زمان پذیرش (روز) 90
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) (روز) 110
تعداد پایگاه های نمایه شده 15

 

نشریه "تنشهای محیطی در علوم زراعی"، فصلنامه‌ای به زبان فارسی (به همراه چکیده مبسوط به زبان انگلیسی) با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه بیرجند منـتشر می‌شود. این نشریه دستاوردهای علمی با کیفیت بالا در زمینه‌های مختلف تنش‌های محیطی (غیرزنده) بر رشد و نمود گیاهان زراعی را منتشر می‌نماید. سیاست داوری تخصصی این نشریه در بررسی متن مقالات به صورت دو سوناشناس است. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند. تمامی مقالات ارسالی توسط نرم‌افزار تشخیصی سرقت ادبی (همیاب) بررسی می‌شوند تا از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند (مطالعه بیشتر).

چارک و ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (در سال 1400): چارک: زیست شیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (Q1), علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1)  - ضریب تأثیر:  0.351

رتبه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در سال 1400): ب

صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند

نوبت انتشار: فصلنامه

نوع مقالات: مقاله پژوهشی- مقاله مروری - گزارش علمی کوتاه

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه بررسی و انتشار: دارد

سیاست انتشار:  CC-BY

نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی: همیاب

اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و کود ورمی کمپوست بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و کیفی دو رقم فلفل شیرین (.Capsicum annuum L) تحت تنش سرما

سیده سمیرا حسینی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آروئی؛ احمد نظامی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 871-885

https://doi.org/10.22077/escs.2021.3839.1976

چکیده
  فلفل شیرین از مناطق گرمسیری منشأ می‌­گیرد و حساس به سرما است؛ بنابراین شناخت مکانیسم دفاعی گیاه فلفل در مقابل دمای کم ضروری است. در این مطالعه اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک‌ اسید و کود آلی ورمی کمپوست روی ارقام مختلف فلفل شیرین تحت تنش سرما موردبررسی قرار گرفت. آزمایش به­صورت اسپیلیت‌پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
تجزیه میانگین نسل‎ها برای برخی صفات زراعی در دو تلاقی گندم نان تحت دو شرایط رطوبتی مختلف

رضا امیری؛ صحبت بهرامی نژاد؛ کیانوش چقامیرزا

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 887-904

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5120.2110

چکیده
  به منظور فهم چگونگی کنترل عمل ژن در صفات زراعی گندم، شش نسل اصلی از دو جمعیت اصلاحی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‎ها، در دانشگاه رازی در سال زراعی 95-1394 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس وزنی نشان داد که اختلاف معنی ‎داری بین نسل‎های مختلف از نظر اکثر ...  بیشتر

تنش خشکی
تأثیر محلول‌پاشی با کیتوزان و هیومیک‌اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان تحت تنش خشکی آخر فصل

علیرضا جهانبانی؛ رسول اصغری زکریا؛ وحید اشرفی؛ معرفت قاسمی کلخوران؛ رضا شهریاری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 905-918

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5127.2111

چکیده
  این آزمایش به منظور مطالعه‌ی اثر محلول‌پاشی کیتوزان و هیومیک‌اسید روی بهبود تحمل خشکی ژنوتیپ‌های گندم به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل تیمارهای آبیاری در دو سطح (آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله سنبله‌‌دهی)، کرت‌های فرعی شامل سه ژنوتیپ گندم شامل میهن، CD-93-9 و CD-93-10 ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های محیطی
بررسی بیان ژن‌های مایوزین تحت تنش خشکی در برگ و غده سیب‌زمینی

عباس سعیدی؛ زهرا حاجی برات

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 919-929

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5171.2114

چکیده
  سیب‌زمینی یکی از اقتصادی‌ترین محصولات زراعی است که در مناطق مختلف جهان کشت شده و مورد مصرف بشر قرار می‌گیرد. تنش خشکی حفظ ساختار و یکپارچگی غشاهای بیولوژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سلول‌های گیاهی، جابجایی اندامک‌ها، موقعیت و ارتباطات برای حفظ عملکرد سلولی حیاتی است و توسط نقل و انتقالات داخل سلولی تنظیم می‌شوند. حرکت جهت‌دار ...  بیشتر

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
بررسی پاسخ به گزینش مستقیم و غیر مستقیم صفات زراعی و مراحل زایشی در شرایط تنش کم‌آبی در سویا (.Glycine max L)

حمید رضا بابائی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 931-948

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5191.2118

چکیده
  کارائی گزینش مستلزم شناخت کامل و دقیق مولفه‌های ژنتیکی صفات زراعی در جمعیت‌های اصلاحی است. با هدف بررسی مولفه‌های ژنتیکی صفات زراعی و زایشی، در سال 1392 در کرج، 50 ژنوتیپ سویا در دو محیط نرمال و تنش خشکی در قالب دو طرح بلوک‌های کامل تصادفی کشت گردید. در طول مراحل رشد، مراحل زایشی و پس از رسیدن محصول صفات زراعی ارزیابی و ثبت گردید. بر ...  بیشتر

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
غربالگری لاین‌های ذرت (.Zea mays L) با استفاده از شاخص‌های گزینش برای تحمل به تنش شوری

سرور ارژنگ؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 949-967

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5194.2120

چکیده
  عوامل تنش‌زای غیرزیستی از جمله تنش شوری، موجب کاهش عمده عملکرد ذرت به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌شود. کاربرد شاخص‌های گزینش برای تحمل به تنش شوری، راهکار مؤثری جهت غربالگری ژنوتیپ‌های متحمل ذرت در راستای برنامه‌های به‌نژادی این محصول می‌باشد. بدین منظور، ارزیابی ۸۶ لاین ذرت تحت شرایط نرمال و تنش شوری (dSm-1 ۸) در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

تنش خشکی
تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط محدودیت آبی

علیرضا محسنی محمدجانلو؛ رئوف سیدشریفی؛ سعید خماری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 969-985

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5250.2126

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم در شرایط محدودیت آبی، آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوک­ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال­ زراعی 1398-1397 اجرا شد. عوامل موردبررسی شامل آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری در 50% مرحله سنبله­ دهی و آبستنی ...  بیشتر

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
تأثیر شوری آب آبیاری و تراکم گیاهی بر کیفیت علوفه دو اکوتیپ خارشتر (.Alhagi camelorum Fisch)

مصطفی زنگویی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ علی ایزانلو

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 987-1004

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5251.2127

چکیده
  خارشتر گیاهی چند ساله و شورزی است که قابلیت تولید علوفه در اراضی شور را دارد. به منظور بررسی تغییرات کیفیت علوفه این گیاه تحت تأثیر شوری و تراکم در دو اکوتیپ خارشتر، آزمایشی در قالب اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دو مکان(بیرجند و سربیشه) اجرا گردید. کرت‌های اصلی شامل سطوح شوری آب آبیاری(3.5، 7.5 و 12 دسی‌زیمنس ...  بیشتر

تنش خشکی
اثرکودهای زیستی و محلول پاشی نانوسیلیکون بر فرآیند انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم در شرایط قطع آبیاری

فرناز احمدی نورالدین وند؛ رئوف سیدشریفی؛ سید عطااله سیادت؛ راضیه خلیل زاده

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1005-1028

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5254.2128

چکیده
  به ­منظور بررسی اثر کودهای زیستی و نانوسیلیکون بر فرآیند انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم در شرایط قطع آبیاری، آزمایشی به ­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های ­کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل سطوح آبیاری (آبیاری ...  بیشتر

تنش خشکی
تاثیر میکوریزا و آزوسپرلیوم بر خصوصیات زراعی و اسانس گیاه رازیانه در شرایط تنش خشکی در دو منطقه استان فارس

عالیه علی پور؛ محمد مهدی رحیمی؛ سید ماشاله حسینی؛ عبدالله بحرانی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1029-1042

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5268.2130

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر میکوریزا (Glomus mosseae) و باکتری محرک رشد (Azospirillum) در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات زراعی و بیوشیمیایی گیاه رازیانه تحقیقی در سال زراعی 1399-1398 در دو منطقه کودیان و زرقان از توابع شیراز در استان فارس انجام گرفت. آزمایش به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی تنش خشکی در سه سطح ...  بیشتر

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در سال دوم رشد

رقیه بهشتی زاده؛ محمد اقبال قبادی؛ هوشنگ قمرنیا

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1043-1058

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5273.2131

چکیده
  استویا گیاهی چند­ساله با برگ­ های شیرین که حدود 300 بار شیرین­تر از ساکارز (شکر) بوده و امروزه در نقاط زیادی در دنیا کشت می­گردد. تنش خشکی و کمبود نیتروژن از مهم­ترین تنش­های محیطی محدودکننده تولید این گیاه بوده و اثرات نامطلوبی بر رشد و نمو گیاه و سایر فرآیند­های متابولیکی دارد. ازاین‌رو، به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و کود ...  بیشتر

تنش شوری
بررسی تاثیر تجمع سدیم بر مقدار کلروفیل و برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گندم و جو تحت شرایط شوری

وحید اطلسی پاک؛ امید بهمنی؛ مهسا اسدبگی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1059-1069

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5276.2132

چکیده
  میزان کلروفیل و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم گندم نان ارگ (متحمل) و تجن (حساس) و یک رقم جو (نیک) تحت تاثیر کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفت. بعد از گسترش برگ چهارم، دو سطح صفر و 150 میلی‌مولار از نمک کلرید سدیم اعمال گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در شرایط گلخانه انجام گرفت. تحت این شرایط ...  بیشتر

تنش خشکی
بررسی تغییرات مورفوفیزیولوژیک گیاه جو (.Hordeum vulgare L) تحت تاثیر تنش خشکی در شرایط گلخانه ای

محبوبه یزدی؛ عبدالرضا باقری؛ نسرین مشتاقی؛ احمد شریفی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1071-1087

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5277.2133

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه جو به عنوان یکی از محصولات مهم، سطوح مختلف تنش خشکی شامل 100 درصد ظرفیت زراعی (شاهد یا بدون تنش)، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی و تاثیر آن‌ها بر دو رقم جوی نیمه حساس (فجر 30) و متحمل به خشکی (دشت) در شرایط کنترل شده گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که ...  بیشتر

تنش خشکی
ارزیابی تاثیر تنش قطع آبیاری بر میزان پروتئین و روغن دانه ژنوتیپ های بهاره کلزا

هنا عبوده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ سید عطاالله سیادت؛ سید امیر موسوی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1089-1103

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5279.2134

چکیده
  به‌منظور بررسی تحمل به تنش قطع آبیاری ژنوتیپ‌های کلزا، پژوهشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1400-1399 اجرا گردید. تیمار آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح آبیاری (۱. شاهد (بدون قطع آبیاری)، ۲. قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی ...  بیشتر

تنش خشکی
واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و کارایی مصرف آب سویا به مایکوریزا و روش مصرف سولفات روی تحت شرایط تنش رطوبتی

پویا سهرابی نور؛ محمد علی ابوطالبیان؛ جواد حمزه ئی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1105-1121

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5297.2135

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تلقیح با قارچ مایکوریزا و شیوه مصرف کود سولفات روی بر تعدادی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد، کارایی مصرف آب و عملکرد دانه سویا آزمایشی در شرایط تنش رطوبتی انجام شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. عوامل آزمایش ...  بیشتر

تنش شوری
تعیین آستانه تحمل به تنش شوری ژنوتیپ های کینوا در شرایط مزرعه

معصومه صالحی؛ فرهاد دهقانی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1123-1137

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5309.2138

چکیده
  کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) یک گیاه فراسودمند با ارزش غذایی بالا است که تحمل مناسبی به تنش‌ها شوری و خشکی دارد. بیشتر آزمایشات انجام شده بر روی بررسی تحمل به تنش شوری کینوا در شرایط گلدانی و گلخانه بوده و این نتایج با نتایج مزرعه‌ای تعیین آستانه غلات مانند گندم و جو قابل مقایسه نیست. هدف از این آزمایش تعیین آستانه تحمل به تنش شوری کینوا در ...  بیشتر

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی دوره زایشی

سعید باقری کیا؛ حبیب الله سوقی؛ منوچهر خدارحمی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1139-1152

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5320.2139

چکیده
  به‌منظور تجزیه ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم نان هشت رقم گندم نان شامل استار، تیرگان، احسان، شیرودی، بم، تجن، یانگ و اکبری در یک بلوک تلاقی کشت شدند و تلاقی‌های مستقیم بین هشت رقم مذکور به‌منظور تولید نسل ‌F1 انجام شد. نتاج حاصل از تلاقی به همراه والدین آن‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات ...  بیشتر

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
بررسی امکان کاهش اثرات کم‌آبیاری گیاه دارویی اسطوخودوس (.Lavandula officinalis L) با استفاده از کودهای زیستی و فسفره از طریق تغییرات برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی

الناز ستارزاده؛ مهرداد یارنیا؛ ابراهیم خلیلوندبهروزنیا؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 1153-1171

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5327.2140

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی و فسفر بر کاهش اثرات کم‌آبیاری در گیاه دارویی اسطوخدوس، آزمایشی به‌صورت کرت­های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال زراعی 98-97 اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل سطوح آبیاری (آبیاری پس از 60، 90 و 120 میلی­متر از تشت ...  بیشتر

بررسی جذب پتاسیم و کادمیوم در ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش کادمیوم

ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده؛ مهدی تفویضی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 195-204

https://doi.org/10.22077/escs.2016.365

چکیده
  آگاهی از اثرات مخرب کادمیوم بر مقدار پتاسیم در ارقام مختلف گندم، به‌عنوان محصولی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور اهمیت دارد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت تغذیه‌ای پتاسیم در ارقام مختلف گندم تحت تنش کادمیوم بود. برای این منظور آزمایشی فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمار‌های آزمایش شامل سه سطح کادمیوم (صفر (شاهد، ...  بیشتر

بررسی تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

سمیه میری؛ حسین صبوری؛ علی اکبر عبادی؛ جواد سجادی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 667-682

https://doi.org/10.22077/escs.2019.2116.1524

چکیده
  برنج منبع غذایی اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان بوده و نقش مهمی در تغذیه این جمعیت دارد. از آنجایی‌که برنج به‌صورت دانه کامل مصرف می‌شود کیفیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. در راستای بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی دانه برنج، در سال زراعی 95-1394، 90 ژنوتیپ برنج در قالب طرح لاتیس در شرایط نرمال و تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس کاشته ...  بیشتر

بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه

سیدعبدالرضا کاظمینی؛ محمدحسین البرزی حقیقی؛ هادی پیرسته انوشه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 185-193

https://doi.org/10.22077/escs.2016.364

چکیده
  تنش شوری از مهم‌ترین تنش‌های محیطی، بسته به‌شدت و مرحله رشد موجب کاهش معنی‌دار رشد و تغییر در تجمع و توزیع یون‌ها در کلزا می­شود. بدین منظور، در این پژوهش اثر سطوح متفاوت شوری آب آبیاری شامل: 4/0 (آب شهر به‌عنوان شاهد)، 4، 7 و 10 دسی­ زیمنس بر متر در مراحل متفاوت رشد شامل: 5 برگی، ساقه‌رفتن و گلدهی بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک ...  بیشتر

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای

پرهام نیک‌سیر؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ حسن سلطانلو

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 205-216

https://doi.org/10.22077/escs.2016.216

چکیده
  برنج از مهم‌ترین محصولات کشاورزی ایران و جهان است و خشکییک عامل محدودکننده مهم در تولید این محصول است. اصلاح برای تحمل به خشکی می‌تواندیک روش مؤثر برای بهبود و پایداری عملکرد در مناطق کم‌آب باشد. به‌منظور بررسی تحمل به خشکی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی و به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک در آزمایشگاه ...  بیشتر

جذب و انتقال عناصر کم مصرف (آهن، مس، روی و منگنز) در ارقام مختلف لوبیا تحت شرایط کمبود و عدم کمبود آهن در خاک

سعید محمودی؛ غلامرضا ثواقبی؛ بابک متشرع زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22077/escs.2014.159

چکیده
  یکی از مشکلات مهم خاک­های آهکی در مناطق خشک و نیمه‌خشک کاهش آهن و روی قابل‌جذب می‌باشد. راه­های مختلفی برای رفع کمبود در این خاک­ها وجود دارد که موثرترین و اقتصادی‌ترین روش، استفاده از ارقام  عنصرکارا می‌باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی، مس و منگنز در 12 رقم تجاری لوبیا (قرمز، ...  بیشتر

تنش خشکی
اثر ورمی کمپوست و نانوسیلیکون بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گلرنگ (.Carthamus tinctories L) در شرایط قطع آبیاری

رئوف سیدشریفی؛ رضا سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.4884.2085

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر ورمی‌کمپوست و نانوسیلیکون بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ‏گلرنگ در شرایط قطع آبیاری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏ کامل تصادفی با سه ‏تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 99-1398 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی سطوح ‏آبیاری (آبیاری‌کامل به‌عنوان شاهد، قطع آبیاری ...  بیشتر

تنش خشکی
محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و اسید سالیسیلیک به‌منظور بهبود برخی صفات کیفی و عملکرد کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش کم‌آبی

یونس میر؛ حامد خسروی؛ ماشااله دانشور؛ احمد اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5357.2141

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و اسید سالیسیلیک به‌منظور بهبود برخی صفات کیفی و عملکرد کلزا تحت تنش کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی (1397-1396) در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد. آبیاری در دو سطح (آبیاری در 80 درصد FC و آبیاری در 30 درصد ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های محیطی
بررسی تفاوت‌های ترکیب آمینو اسیدی و بیان ژن سوپراکسید دیسموتاز برنج و آلوروپوس به عنوان معیارهایی از تفاوت تحمل تنش اکسیداتیو حاصل از شوری

مسعود فخرفشانی؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ محمد زارع مهرجردی؛ فاطمه کیخا آخر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5365.2142

چکیده
  تنش شوری و غلظت بالای یون‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان زراعی می‌باشند. تنش شوری درواقع بروز هم‌زمان یا متوالی تنش یونی و تنش اسمزی است، درنتیجه یافتن روندهایی جهت بهبود توانایی تحمل به این تنش، در بهینه شدن دوام در هر دو شرایط اثر معناداری خواهد داشت. برخی گیاهان موسوم به هالوفیت‌ها، در برابر این تنش مجموعه‌ای ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های محیطی
بررسی بیان ژن CBF1 تحت تنش سرما و خشکی در سیب‌زمینی

عباس سعیدی؛ زهرا حاجی برات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5404.2145

چکیده
  سیب‌زمینی یکی از گیاهان مهم زراعی در جهان است. اما سیب‌زمینی تحت تنش‌های غیرزیستی مخصوصا خشکی و سرما قرار می‌گیرد. تنش‌های سرما و خشکی از جمله مهم‌ترین تنش‌های غیرزیستی در سراسر جهان هستند که منجر به کاهش عملکرد گیاهان زراعی می‌شوند. فاکتورهای اتصال C-تکرار (CBF) همچنین به عنوان اعضای خانواده پروتئین متصل به عناصر پاسخگو به کم‌آبی ...  بیشتر

پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سیاهدانه به بیوچار در رژیم‌های مختلف آبیاری

هاوری کیانی؛ شیوا خالص رو؛ زاهد شریفی؛ علی مختصی- بیدگلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5430.2148

چکیده
  تخریب منابع آب و خاک در سیستم‌های کشاورزی رایج، ضرورت استفاده از نهاده‌های طبیعی را به ویژه در شرایط کم آبی بیش از پیش آشکار می‌سازد. بیوچار با افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، محققان را امیدوار نموده که می‌تواند علاوه بر بهبود رشد گیاه با تنش خشکی مقابله نماید. در همین راستا به‌منظور بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد بیوچار بر ...  بیشتر

تنش شوری
تأثیر شوری آب آبیاری، اکوتیپ و تراکم گیاهی بر عملکرد و غلظت عناصر معدنی اندام هوایی و ریشه خارشتر (.Alhagi camelorum Fisch)

مصطفی زنگویی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ علی ایزانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5459.2150

چکیده
  خارشتر (Alhagi camelorum Fisch) گیاهی از خانواده بقولات با خواص دارویی و قابلیت تولید علوفه است. به‌منظور بررسی تأثیر شوری آب آبیاری، تراکم و اکوتیپ بر غلظت عناصر معدنی اندام هوایی و ریشه خارشتر پژوهشی در دو منطقه، مزرعه دانشکده کشاورزی بیرجند و حجت‌آباد سربیشه در سال 1399، به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

تنش شوری
ااثر بستر کاشت و تنش شوری بر فامیل‌های نیمه خواهری متحمل به خشکی چغندرقند

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ محسن آقایی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5461.2152

چکیده
  در مطالعات گلخانه‌ای تنش شوری لازم است محیط کشت علاوه بر داشتن ثبات هدایت الکتریکی، از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد تا در غربالگری ژرم پلاسم بتوان از آن‌ها استفاده کرد. از طرفی با وجود مکانیزم‌های مشترک بین تنش‌هایی مثل خشکی و شوری، می‌توان از ژرم‌پلاسم متحمل به خشکی برای تولید ارقام متحمل به این تنش‌ها استفاده کرد. لذا دو ...  بیشتر

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
ارزیابی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و تحمل به خشکی انتهای فصل رشد برخی ژنوتیپ‌های عدس

نسیم فتحی زاده؛ سعداله هوشمند کوچی؛ شهرام محمدی؛ پیام پزشکپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5517.2153

چکیده
  عدس منبعی غنی از پروتئین، فیبر، مواد معدنی، آنتی‌اکسیدان‌ها و آهن است. با افزایش کمبود آب، تنش خشکی تهدید عمده‌ای برای تولید جهانی عدس خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های عدس در مواجهه با تنش خشکی آخر فصل زراعی و امکان شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی انجام گردید. در این راستا 24 ژنوتیپ عدس در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

تنش خشکی
اثر بیوچار و متیل جاسمونات بر تغییرات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد جو (.Hordeum vulgare L) در شرایط تنش خشکی

سجاد نصیری؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ محمدامیر دلاور؛ لوکاس ون زویتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5520.2154

چکیده
  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در دو سال زراعی متوالی 1399 و 1400 بر روی گیاه جو رقم جلگه انجام شد. در این آزمایش دو سطح آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان شاهد و قطع آبیاری در مرحله گلدهی)، چهار سطح بیوچار (بدون بیوچار به عنوان شاهد، 0.25، 0.5 و یک درصد وزن ...  بیشتر

تنش خشکی
تأثیر استفاده از گیاه پوششی باقلا (.Vicia faba L) بر کارایی نیتروژن ذرت دانه ای (.Zea mays L) در شرایط تنش کم آبی

سمانه قربی؛ علی عبادی؛ سعید خماری؛ مسعود هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5560.2157

چکیده
  کشت گیاهان پوششی روشی مناسب در تطبیق نظام­ های کشاورزی با تغییرات اقلیمی به­ ویژه تنش کم ­آبی است. بااین‌حال، تحقیقات کمی در بررسی اثرات مستقیم کشت این گیاهان در کاهش اثرات تنش کم­ آبی در محصولات زراعی وجود دارد. ازاین ­رو، آزمایشی گلخانه ­ای به‌منظور بررسی اثر کشت باقلا (Vicia faba L.) به‌عنوان گیاه پوششی در کاهش اثرات سطوح مختلف ...  بیشتر

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
مقایسه پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های سیب زمینی در شرایط کم آبیاری توسط آماره‌های پارامتریک و ناپارامتریک

زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ احمد موسی پور گرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5590.2160

چکیده
  اثر متقابل ژنوتیپ با محیط، امکان انتخاب ژنوتیپ‌های پایدار را برای طیف وسیعی از محیط‌ها فراهم می‌‌کند. ارزیابی برهم‌کنش ژنوتیپ با محیط برای افزایش کارایی انتخاب ارقام با عملکرد بالا و پایدار در دامنه‌های وسیعی از محیط‌های متفاوت الزامی می‌باشد. برای ارزیابی پایداری عملکرد و سازگاری 60 ژنوتیپ سیب‌زمینی (دو رقم و 58 کلون پیشرفته)، ...  بیشتر

تنش خشکی
ارزیابی اثر سطوح کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی علوفه هیبریدهای مختلف ذرت در شرایط آب‌وهوایی گرگان

منصور اسمعیلی؛ محمدرضا داداشی؛ محمد تقی فیض بخش؛ کامی کابوسی؛ فاطمه شیخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5612.2162

چکیده
  به منظور ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد کمی وکیفی علوفه هیبرید های ذرت در شرایط آب و هوایی گرگان، آزمایشی به‌‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه عراقی محله گرگان اجرا شد. عامل اصلی کم‌آبیاری در چهار سطح (100 ، 75 ، 50 و 25 درصد نیاز آبی) و عامل فرعی هیبریدهای ذرت در چهار سطح (SC703،SC704 ، ZP548،BK50 ...  بیشتر

تنش خشکی
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و غلظت عناصر دانه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd)

دیبا شیخی سنندجی؛ غلامرضا حیدری؛ پرویز فتحی؛ زاهد شریفی؛ حبیب خداوردیلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5683.2166

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و غلظت عناصر دانه کینوا، آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1400 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح آبیاری به ترتیب معادل 50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی گیاه کینوا و فاکتور فرعی شامل چهار ...  بیشتر

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
تأثیر بهنژادی برای ارتفاع بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان در شرایط دیم

مرضیه سالاری؛ علی کاظمی پور؛ مهرناز کاشیگرزاده؛ ثریا پورتبریزی؛ محمدقادر قادری؛ روح الله عبدالشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5698.2168

چکیده
  انقلاب سبز با وارد کردن ژن‌های پاکوتاهی به ارقام گندم نان رخ داد و تاثیر زیادی بر تولید جهانی این محصول گذاشت. ولی این ژن‌ها در شرایط دیم باعث کاهش عملکرد می‌شوند. در این پژوهش با استفاده از تلاقی برگشتی ژن‌های پابلندی از رقم روشن به رقم اکسکلیبر منتقل گردید. همین طور، در نسل F3 تلاقی روشن و مهدوی بوته پاکوتاه مشاهده شد. با تلاقی برگشتی ...  بیشتر

تنش خشکی
اثر محلول‌پاشی اشکال مختلف کود ‌آهن بر عملکرد و خصوصیات علوفه ماشک گل خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط تنش خشکی

فرمیسک مروتی؛ تورج میر محمودی؛ سامان یزدان ستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5722.2169

چکیده
  با هدف بررسی اثر محلول‌پاشی شکل‌های مختلف کود ‌آهن بر عملکرد و خصوصیات علوفه ماشک در شرایط تنش خشکی تحقیقی در سال زراعی 1400 به صورت اسپلیت پلات در چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف آبیاری شامل عدم آبیاری (شرایط دیم)، یک بار آبیاری و دو بار آبیاری در کرت‌های اصلی و محلول پاشی شکل‌های مختلف کود ‌آهن شامل شاهد (محلول پاشی‌پاشی با آب) کلات ...  بیشتر

تنش خشکی
ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفیت علوفه شبدر ایرانی (.Trifolium resupinatum L) تحت ‌تأثیر سطوح مختلف آبیاری

مهرداد مرادی قهدریجانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی؛ علی حیدرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5740.2171

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر تنش کم ­آبی بر صفات فیزیولوژیکی و کیفیت علوفه شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) آزمایشی طی سال‌های زراعی 1396 و 1397 به‌صورت طرح بلوک‏های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل تنش کم­آبی در چهار سطح (آبیاری پس از رسیدن به سطوح 80، 60، 40 و 20 درصد رطوبت قابل‌دسترس) ...  بیشتر

تنش خشکی
بررسی شاخص های تحمل تنش خشکی سه رقم کینوا در دو تاریخ کاشت بهاره و تابستانه در منطقه بیرجند و سربیشه

فرزانه گلستانی فر؛ سهراب محمودی؛ حمیدرضا فلاحی؛ علی شهیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5747.2172

چکیده
  به‌منظور بررسی شاخص­های تحمل تنش خشکی ارقام کینوا، چهار آزمایش مجزا (شامل دو تاریخ کاشت بهاره و تابستانه در دو منطقه بیرجند و سربیشه) موردمطالعه قرار گرفت که هر یک از آن‌ها به‌صورت فاکتوریل (فاکتورها عبارت‌اند از چهار سطح رطوبتی 100، 75، 50 و 25 درصد نیاز آبی و سه رقم کینوا به نام تیتیکاکا، گیزاوان و ردکارینا) در قالب طرح بلوک­های ...  بیشتر

تنش فلزات سنگین
ااثر اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید (EDTA) بر رشد و ظرفیت گیاه‌پالایی نیکل در گیاه همیشه‌بهار (.Calendula tripterocarpa Rupr)

ریحانه عموآقایی؛ چواد حیدری؛ شهرام کیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5770.2174

چکیده
  گیاه‌پالایی یک روش سازگار با محیط زیست برای حذف فلزات سنگین از محیط است و کاربرد کلات‌هایی مانند EDTA ممکن است به افزایش برداشت فلز از خاک بوسیله گیاهان کمک ‌کند. لذا در این مطالعه، اثر سطوح مختلف EDTA (0، 0.5، 1، 2 گرم بر کیلوگرم خاک) و غلظت‌های مختلف نیکل (0، 100، 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) بر گیاهان همیشه‌بهار بررسی شد. نتایج نشان داد که ...  بیشتر

تنش شوری
بررسی تأثیر استفاده از آب شور بر تجمع عناصر در اندام هوایی و کیفیت علوفه‌ی چند گونه سالیکورنیا

علی بزرگمهر؛ حمید رضا عسگری؛ محمد فرزام؛ غلامحسن رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5771.2175

چکیده
  شوری منابع آب‌وخاک یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشاورزی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. شناسایی و اهلی سازی گونه‌های گیاهی مقاوم به شوری و دارای ارزش اقتصادی، راهبرد مهمی برای این مناطق است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استفاده از آب شور بر تجمع عناصر و کیفیت علوفه در چندگونه سالیکورنیا، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر

تنش خشکی
اثر تاریخ کاشت و رژیم‌های کم آبیـاری بر عملکرد و اجزای عملـکرد نخـود (.Cicer arietinum L) رقم آنا

مریم میردورقی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5799.2176

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)، آزمایشی به‌صورت کرت خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1401-1400 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد. عامل اصلی، رژیم‌های آبیاری در سه سطح: 1) رژیم آبیاری تکمیلی (آبیاری در دو زمان کاشت و قبل از گلدهی بر اساس ...  بیشتر

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
اثر محلول‌پاشی کودهای مختلف نانو بر خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) تحت شرایط تنش کم‌آبی

صادق شادکام؛ سوران شرفی؛ سامان یزدان ستا؛ تورج میر محمودی؛ فرشاد حبیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5805.2177

چکیده
  با هدف بررسی اثر محلول پاشی کودهای مختلف نانو بر خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت شرایط مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. دور آبیـاری (5، 7 و 10 روز یک بار) به کرت‌های اصلی و تیمارهای محلول‌پاشی (شاهد (عدم محلول‌پاشی) نانو NPK، نانو Fe، نانو Zn و نانو Mn ) به کرت‌های فرعی اختصاص ...  بیشتر

تنش خشکی
اثرات برگ‌‌پاشی اسید هومیک و عصاره سیر بر جذب عناصر غذایی (NPK) و رشد گندم در شرایط تنش خشکی

مهسا غنی‌زاده؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5815.2178

چکیده
  با رویکرد توجه به محیط‌زیست، استفاده از مواد طبیعی می‌تواند در کاهش اثرات مخرب کودهای شیمیایی و تنظیم‌کننده‌های رشد مصنوعی تأثیر‌گذار باشد. در این تحقیق اثر برگ‌‌پاشی اسید هومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاه گندم در شرایط تنش خشکی بررسی شد. این آزمایش در سال 1398 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش ...  بیشتر

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، ماده‌خشک‌کل و برخی صفات فیزیولوژیک دو گونه گیاه خارشتر (Alhagi maurorum Esfahan ecotype و A. graecorum Khuzestan ecotype) تحت شرایط آب شور

فرزانه امیری کیا؛ مجید نبی پور؛ معصومه فرزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5884.2181

چکیده
  به‌منظور بررسی سطوح مختلف پرایمینگ و شوری بر جوانه ­زنی، ماده خشک تولیدی و برخی پاسخ­های فیزیولوژیک گیاه خارشتر دو آزمایش مجزا در آزمایشگاه و گلدانی در شرایط مزرعه به­صورت اسپلیت­فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل سطوح مختلف شوری (شاهد از منبع آب­ شهری با هدایت الکتریکی 0.96 دسی‌زیمنس ­بر متر، 8 و 16 دسی ­زیمنس­ ...  بیشتر

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
بررسی پرایمینگ بذر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سه ژنوتیپ (Q12، Q29 و Giza1) کینوا (Chenopodium quinoa willd) تحت رژیم های مختلف آبیاری

احمد شادمهری؛ حمید عباس دخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5995.2185

چکیده
  یکی از تنش­های غیر زیستی برای گیاهان زراعی، کمبود آب است که در نواحی خشک و نیمه‌خشک ازجمله ایران به ­عنوان مهم‌ترین عامل محدودکننده رشد گیاهان است. لذا اثرات تنش خشکی و پرایمینگ تغذیه‌ای بذر بر گیاهان می­تواند نقش مهمی در مدیریت رژیم­ های مختلف آبیاری جهت مقابله با شرایط نامساعد محیطی و بهبود عملکرد محصولات زراعی داشته باشد. ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و تنش های محیطی
مقایسه روش‏های استخراج RNA به منظور بهینه ‏سازی استخراج RNA کل از گیاه گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

شهربانو ابوطالبی؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده مصدق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.6005.2186

چکیده
  کیفیت و کمیت مناسب RNA برای انجام موفقیت‌آمیز مطالعات پروفایل بیان ژن مانند توالی ‏یابی RNA و ریزآرایه ‏ها مسئله ضروری است. جداسازی RNA از گیاهان دارویی مانند Borago officinalis که حاوی مقادیر بالایی از پلی‏ فنل ‏ها و پلی‏ ساکاریدها هستند، چالش بزرگی است. همچنین استخراج اسیدهای نوکلئیک از بافت‌های گیاهی که در معرض شرایط تنش‌زای ناشی ...  بیشتر

تنش خشکی
بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه، پارامترهای فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژیک ذرت دانه ای (.Zea mays L) و ماش (.Vigna radiata L) در الگوهای مختلف کاشت

سمیه میری؛ یاسر علیزاده؛ حمزه علی علیزاده؛ اخلاص امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5999.2188

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر الگوهای کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی ماش و ذرت در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام طی سال زراعی 1401-1400 انجام گردید. کرت‌‌های اصلی شامل آبیاری در چهار سطح (40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و کرت‌های فرعی شامل الگوی کاشت ...  بیشتر

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش
استفاده از فلورسانس کلروفیل در ارزیابی تنش‌های محیطی در گیاهان زراعی

رامین لطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.6019.2189

چکیده
  گیاهان در محیط تحت‌تأثیر تنشهای مختلف زیستی و غیرزیستی قرار دارند که این تنش‌ها بسته به مدت، شدت و مرحله رشدی گیاه می‌توانند فرایند فتوسنتز را کاهش و رشد و نمو و عملکرد آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. مطالعه فتوسنتز با روشهایی همچون آنالیز تبادلات گازی شامل دی‌اکسیدکربن، بخار آب و اکسیژن زمان‌بر بوده و اطلاعات کاملی از تمام ساختار ...  بیشتر

تنش شوری
بررسی تحمل به تنش شوری در ژنوتیپ های جو زراعی (Hordeum vulgare) بومی ایران

شکیبا شاهمرادی؛ آزیتا نخعی؛ سید علی طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.6027.2190

چکیده
  به منظور ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری، تعداد 50 ژنوتیپ منتخب از آزمایشات شوری انجام شده در سال‌های گذشته، به منظور ارزیابی تکمیلی در شرایط تنش شوری، انتخاب شدند. ژنوتیپ‌ها در طی دو سال زراعی در قالب طرح لاتیس مستطیل با سه تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، مورد ...  بیشتر

تنش خشکی
اثر رژیم آبیاری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و رشدی ارقام جو (.Hordeum vulgare L)

زینب تمسکی؛ بابک عندلیبی؛ سجاد نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.6089.2192

چکیده
  کمبود آب به مشکلی جهانی تبدیل شده و باعث مشکلات بسیاری در بخش کشاورزی و تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد جهان شده است به‌منظور بررسی اثر رژیم­های مختلف آبیاری و محلول‌پاشی هورمون متیل­ جاسمونات بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام جو، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار ...  بیشتر

تنش خشکی
تغییرات القاء شده در شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد تریتیکاله (X Triticosecale Wittmack) تحت تنش کم آبی به وسیله برخی تعدیل کننده های تنش

فاطمه آقایی؛ رئوف سیدشریفی؛ سلیم فرزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2024.6128.2197

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات برخی تعدیل کننده‌های تنش (باکتری‌های محرک رشد و نانواکسید آهن و سیلیکون) بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تریتیکاله در شرایط محدودیت آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌ کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1400 اجرا ...  بیشتر

ابر واژگان