اهداف و چشم انداز

 

هدف: پیشبرد حوزه تنش­های محیطی (غیر زنده) با فراهم ساختن شواهد با کیفیتی برای دانشمندان، مدیران و سیاست گذاران

 


"تنش های محیطی در علوم زراعی" یک نشریه منتشرکننده مقالات علمی بدیع و تاثیرگذار در هر دو جنبه پژوهش­های تجربی و مدل­ سازی در سطح کشتزار، مزرعه و چشم انداز و همچنین در گلخانه­ها در خصوص واکنش­های گیاهان زراعی به تنش­های غیرزنده است، با تمرکز بر اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، و ژنتیک گیاهی و به نژادی. تمرکز مجله بر آن دسته از گیاهان زراعی است که به طور عمده برای مصارف خوراکی و تامین علوفه استفاده می­شوند. تحقیقات صورت گرفته بر روی گونه های دیگر، از جمله گیاهان مهم دارویی و شورزی (هالوفیت ها)، نیز در صورتی که به درک پایه ای از فرآیندهای مربوط به خوپذیری و سازگاری گیاهان زراعی در شرایط تنش زا کمک نمایند، پذیرفته خواهند شد. گیاهان باغی (به عنوان مثال، سبزیجات، گیاهان زینتی و درختان میوه)، خارج از محدوده تخصصی مجله می باشند. از ارسال مقالات مروری و نظری توسط محققین نخبه که حوزه­های موضوعی مختلفی را در رابطه با تنش های محیطی  دربرگرفته و حاصل تجربیات و تحقیقات آنها می­باشد نیز استقبال خواهد شد. از نویسندگان تقاضا می شود قبل از ارسال مقاله های نظری و مروری به منظور اطلاع از علاقه مجله به موضوع و ماهیت مقاله، با سردبیر تماس بگیرند. از مقالات مرتبط با موضوع های نوین در حوزه تنش­های محیطی به طور خاص استقبال می­شود.