فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

 

تمام مقالات ارسالی به نشریه «تنش های محیطی در علوم زراعی» داوری همتا (Peer review) خواهند شد. لازم به ذکر است که مجله «تنش های محیطی در علوم زراعی» امکان دسترسی به همه مقالات بایگانی شده را از طریق آرشیو نشریه (دسترسی به شماره های پیشین) فراهم می کند. کلیه مقالات منتشر شده بلافاصله دسترسی آزاد داشته و برای همیشه رایگان خواهند بود تا همگان بتوانند آنها را خوانده و بارگیری (دانلود) کنند. استفاده مجدد تحت مقررات " Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License" مجاز شناخته می شود.

 

از روش همتای دوسو ناشناس (Double Blind) برای حفظ استانداردهای کیفیت ، بهبود عملکرد و تأمین اعتبار استفاده می شود. ما معتقدیم که بررسی همکار (داوری همتا) نسبت به همیشه به عنوان سیستم ارزیابی کیفیت ، روایی و ارتباط تحقیقات علمی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

کلیه مقالات ارسال شده به مجله "تنش های محیطی در علوم زراعی" باید اصل و حاصل تحقیقات خود مولف یا مولفین باشند، و نباید همزمان برای انتشار به مجله دیگری ارسال شده، و نباید قبلاً بخشی از آن یا کل آن منتشر شده باشد. داوری همتا، یک فرایند دوسویه و مبتنی بر همکاری است که این امکان را فراهم می سازد تا مقاله های ارسال شده به نشریه توسط متخصصان مستقل در همان زمینه تحقیق ارزیابی و اظهار نظر شوند. ارزیابی و نقد ناشی از بررسی همتا به نویسندگان بازخورد می بخشد تا کار خود را بهبود بخشند و از نظر انتقادی ، به سردبیر این امکان را می دهد که مناسب بودن مقاله را برای انتشار در نشریه ارزیابی کند. گرچه انتقادهای زیادی به روند بررسی همتا وارد شده و قطعا بدون محدودیت های خاص خود نیست، با این حال، این شیوه یک استاندارد به طور گسترده شناخته شده­ای از نظر کیفیت مجله است. حداقل نظر دو داور برای هر مقاله در هر موضوع در نظر گرفته می­شود. در نهایت این سردبیر است که تصمیم می گیرد که مقاله ای را بپذیرد یا رد کند. سردبیر تمام نظرات را ارزیابی می کند و ممکن است نظر داور دیگری را نیز بخواهد یا قبل از تصمیم گیری نهایی، از نویسنده درخواست تجدید نظر در مقاله و ارسال مقاله اصلاحی را کند. مسئولیت کامل تمام محتویات مقاله تنها با نویسندگان مقاله است.

 

فرایند کلی ارسال، بررسی، پذیرش و یا رد مقالات در نمودار زیر نشان داده شده است:

فرایند بررسی مقالات