داوران

این نشریه در طول مدت انتشار خود تا کنون از نظرات داوران زیادی متناسب با موضوعات تخصصی مقالات بهره برده است که کمک شایانی در بهبود کیفی آن و مقالات منتشره داشته اند. در ذیل هر شماره منتشره نشریه، اسامی داوران مقالات آن شماره آمده است و در اینجا لیست کلی داورانی که یارای ما بوده اند آورده شده است. اگر اسم عزیزی سهوا جا افتاده است عذرخواهیم و در صورت تماس با نشریه حتما به این لیست افزوده خواهند شد.

 

سال 1400

دوره 14 شماره 1

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر محمد اسماعیل ­پور جهرمی

دانشگاه جهرم

 

دکتر نیازعلی سپهوند

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر غلامعلی اکبری

دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

 

دکتر مسعود سلطانی نجف آبادی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر حسین اکبری مقدم

مرکز نحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان

 

دکتر سارا سنجانی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر ابراهیم امیری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

 

دکتر رئوف سیدشریفی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر  حسن امیری اوغان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

دکتر پیمان شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

دکتر سید رضا امیری ده ­احمدی

مجتمع آموزش عالی سراوان

 

دکتر زین العابدین شهادتی مقدم

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر مهدی صادقی شعاع

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر محمد نبی ایلکایی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

 

دکتر سیدمهدی طالبی

هیات علمی

دکتر لیلا آهنگر

دانشگاه گنبد کاووس

 

دکتر سید علی طباطبایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

دکتر سیروان بابایی

دانشگاه کردستان

 

دکتر فرزین عبدالهی

دانشگاه هرمزگان

دکتر طاهر برزگر

دانشگاه زنجان

 

دکتر الناز فرج زاده معماری تبریزی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملکان

دکتر حمیدرضا بلوچی

دانشگاه یاسوج

 

دکتر پرویز فصاحت

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر فاطمه بناکاشانی

دانشگاه تهران

 

دکتر لیلا فهمیده

دانشگاه زابل

دکتر عادل پشتدار

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

دکتر جاوید قرخلو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر آرش تافته

موسسه تحقیقات خاک و آب

 

دکتر زهرا قهرمانی

دانشگاه زنجان

دکتر حمید جباری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

دکتر حسن قوجق

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر کمال حاج محمدنیا قالی­باف

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر کامی کابوسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

دکتر سعید خماری

دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکتر سید محمد علی کارگر

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

دکتر مجتبی خوش روش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

دکتر مهدی کریمی

مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر محمد خیرخواه

مجتمع آموزش عالی شیروان

 

دکتر رحمت الله کریمی زاده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویراحمد

دکتر رضا درویش زاده

دانشگاه ارومیه

 

دکتر رحیم محمدیان

موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندر قند

دکتر مسعود دهداری

دانشگاه‌ یاسوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

دکتر اسعد معروفی

دانشگاه کردستان

دکتر مرجان دیانت

دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات

 

دکتر حامد منصوری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

دکتر حمید رضا ذبیحی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

دکتر علی مومنی

موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر اباذر رجبی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

 

دکتر سید محمد جواد میرزایی

مجتمع آموزش عالی تربت جام

دکتر ورهرام رشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

 

دکتر محمد نادریان فر

دانشگاه جیرفت

دکتر رویا رضوی زاده

دانشگاه پیام نور

 

دکتر حبیب اله نادیان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی  خوزستان

دکتر نورعلی ساجدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

 

دکتر موسی الرضا وفایی تبار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

 

 

سال 1399

دوره 13 شماره 4

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر سید محمدرضا احتشامی

دانشگاه گیلان

 

دکترهادی رمضانی اعتدالی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر علی اکبر احسانپور

دانشگاه اصفهان

 

دکترحسین زاهدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

دکتر محمد احمدآبادی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

دکتربهنام زند

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

دکتر راحله احمدزاده قویدل

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتراحسان اله زیدعلی

 دانشگاه ایلام

دکتر ظهراب اداوی

دانشگاه پیام نور

 

دکترمجید ستاری

موسسه تحقیقات برنج

دکتر حمداله اسکندری

دانشگاه پیام نور

 

دکترصاحب سودائی مشائی

دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا اطمینان          

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه        

 

دکترعلیشاه نظری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر امیدعلی اکبرپور

دانشگاه لرستان

 

دکترپیمان شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

دکتر ابراهیم امیری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

 

دکتر مهدی صادقی شعاع

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر رضا امیری فهلیانی

دانشگاه یاسوج

 

دکتر عاطفه صبوری

دانشگاه گیلان

دکتر علی ایزانلو

دانشگاه بیرجند

 

دکتر حسین صبوری

دانشگاه گنبدکاووس

دکتر محمد نبی ایلکایی

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج                                       

 

دکتر نصرت اله عباسی

دانشگاه ایلام

دکتر مهدی بابائیان

مجتمع آموزش عالی شیروان

 

دکتر مژگان عبدشاهیان

 دانشگاه پیام نور

دکتر طاهر برزگر

دانشگاه زنجان

 

دکتر فرهاد عزیزی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر حسن بیات

دانشگاه بیرجند                   

 

دکتر مهدی عقیقی شاهوردی

دانشگاه شاهد

دکتر حسین بیرامی

 مرکز ملی تحقیقات شوری

 

دکتر هادی علی پور

دانشگاه ارومیه

دکتر مهدیه پارسائیان

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر بهرام علیزاده

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  

دکتر محمد هادی پهلوانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

دکتر زهره علیزاده

دانشگاه بیرجند

دکتر لطیفه پوراکبر

دانشگاه ارومیه

 

دکترخشنود علیزاده دیزج

موسسه‌ تحقیقات‌ کشاورزی دیم‌

دکتر هادی پیراسته انوشه

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

دکترسارا غفاریان

دانشگاه شهید مدنی تبریز

دکتر فرزاد جلیلی

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

 

دکتراحمد غلامعلی زاده

دانشگاه زابل

دکتر محمد جلینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

دکترسید فاضل فاضلی کاخکی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر مهدی   جودی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکترسیده فرزانه فاطمی اردستانی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر عبداله حسن زاده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی

 

دکترمحمدحسین فتوکیان

 دانشگاه شاهد

دکتر حمید حسنیان خوشرو

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 

دکتر رضا فرجامی نژاد

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر سعید رضا حسین زاده

دانشگاه لرستان

 

دکترابوالفضل فرجی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

دکتر منیر حسین زاده نمین

دانشگاه الزهرا (س)

 

دکترالهیار فلاح

موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر سعید رضا حسین زاده

 دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان

 

دکترلیلا فهمیده

دانشگاه زابل

دکتر حسین حمامی

دانشگاه بیرجند

 

دکتر فرشید قادری فر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر پرویز حیدری

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر بهاره کاشفی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

دکتر عباس خاشعی سیوکی

دانشگاه بیرجند

 

دکتر همایون کانونی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

دکتر سرور خرم­دل

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر حامد کاوه

دانشگاه تربت حیدریه

دکتر معروف خلیلی

دانشگاه پیام نور

 

دکتر عبدالمجید لیاقت

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج - دانشگاه تهران

دکتر مجتبی خوش روش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

دکترمحمد محمدیان

موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر محمد خیرخواه

مجتمع آموزش عالی شیروان

 

دکترفاطمه محمودی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر احمدرضا دادرس

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

 

دکتر علی مشتطی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  خوزستان

دکتر مرجان دیانت

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر محمد مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی ذاکری نیا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

دکتر سید علی اکبر موسوی

دانشگاه شیراز

دکتر حمید رضا ذبیحی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

دکتر علی مومنی

موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر پروین رامک

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 

دکتر سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مجید رجایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 

دکترمحمد رضا نادری درباغشاهی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

دکتر محمدحسن رحیمیان

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

دکتر حسین نظری

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکترحسین رستمی احمدوندی

مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ایستگاه سرارود کرمانشاه

 

دکتر حسن نورافکن

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه

دکترعباس رضایی زاد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

 

دکتر آمنه سادات هاشمی

دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران

 

 

 

دکتر محمد    هدایت

دانشگاه خلیج فارس

 

 

 

دوره 13 شماره 3

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر علی آذری نصرآباد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

 

 دکتر سارا سنجانی

 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر محمد آرمین

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 

 دکتر رئوف سیدشریفی

 دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر سیدوحید اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

 دکتر علیرضا سیروس مهر

 دانشگاه زابل

دکتر محمد اسماعیل پور جهرمی

دانشگاه جهرم

 

 دکتر پیمان شریفی

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

دکتر رسول اصغری زکریا

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 دکتر علی شهیدی

دانشگاه بیرجند

دکتر حسن امیری اوغان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

 دکتر حسین صبوری

 دانشگاه گنبدکاووس

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 دکتر محمد ضابط

 دانشگاه بیرجند

دکتر امین باقی زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

 دکتر ناصر ظریفی نیا

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول

دکتر بابک بحرینی نژاد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

 دکتر زهرا عباسی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

دکتر عباس بیابانی

دانشگاه گنبد کاووس

 

 دکتر بابک عبدالهی

 دانشگاه ارومیه

دکتر بهاره پارسامطلق

دانشگاه جیرفت

 

 دکتر عبدالوهاب عبدالهی

 موسسه‌ تحقیقات‌ کشاورزی دیم‌

دکتر کامران پروانک

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)

 

 دکتر ابوالفضل علیرضالو

دانشگاه ارومیه

دکتر هادی پیراسته انوشه

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

 دکتر زهره علیزاده

 دانشگاه بیرجند

دکتر محمودرضا تدین

دانشگاه شهرکرد

 

 دکتر خشنود علیزاده دیزج

 موسسه‌ تحقیقات‌ کشاورزی دیم‌

دکتر مژگان ثابت تیموری

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 

 دکتر احمد غلامعلی زاده

 دانشگاه زابل

دکتر فرزاد جلیلی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

 

 دکتر رضا فرجامی نژاد

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر عبدالله جوانمرد

دانشگاه مراغه

 

 دکتر پرویز فصاحت

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر کمال حاج محمدنیا قالی باف

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 دکتر سینا فلاح

 دانشگاه شهرکرد

دکتر سعیدرضاحسینزاده

دانشگاه لرستان

 

 دکتر حسینعلی فلاحی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

دکتر سعید حکم علی پور

دانشگاه پیام نور

 

 دکتر حمیدرضا فنایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

دکتر آیدین حمیدی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 

 دکتر منوچهر قلی پور

 دانشگاه شاهرود

 دکتر  پرویز حیدری

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 دکتر حسن قوجق

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر غلامرضا حیدری

دانشگاه کردستان

 

 دکتر مهدی کاکایی

 دانشگاه پیام نور

 دکتر سرور خرم دل

 دانشگاه فردوسی مشهد

 

 دکتر مجتبی کریمی

 دانشگاه شهرکرد

 دکتر ابراهیم خلیلوند بهروزیار

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

 

 دکتر مهدی کریمی

 مرکز ملی تحقیقات شوری

 دکتر مریم خوش سخن مظفر

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

 

 دکتر مهدی گراوندی

 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 دکتر محمدرضا داداشی

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

 

 دکتر مریم گودرزیان قهفرخی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 دکتر مهدیدهمرده

 دانشگاه‌ زابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 دکتر شهرام لک

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

 دکتر حمیدرضا ذبیحی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 دکتر مجید مجیدیان

 دانشگاه گیلان

 دکتر بابک ربیعی

 دانشگاه گیلان

 

 دکتر حمید محمدی

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 دکتر مهناز رحمتی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

 

 دکتر رضا محمدی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 دکتر اسعد رخزادی

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

 

 دکتر علی مختصی بیدگلی

 دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر مجید رستمی

 دانشگاه ملایر

 

 دکتر محمدرضامرادی تلاوت

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دکتر محمود رقامی

دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

 

 دکتر علی مشتطی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دکتر نفیسه رنگ زن

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 دکتر اسعد معروفی

 دانشگاه کردستان

 دکتر محمدجواد روستا

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 

 دکتر اسد معصومی اصل

 دانشگاه یاسوج

 دکتر عادل ریحانی تبار

 دانشگاه تبریز

 

 دکتر محمد مقدم

 دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر حسن زالی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 دکتر حبیباله نادیان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دکتر مختارزلفی باوریانی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

 

 دکتر فاطمه نجات زاده باراندوزی

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

 دکتر نورعلی ساجدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

 

 دکتر مهدی نقی زاده

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دکتر کریم سرخه

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 دکتر پیمان نوروزی

 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 دکتر الیاس سلطانی

 دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

 

 دکتر الهام الهی فرد

 دانشگاه علوم طبیعی و منابع خوزستان

 دکتر عباس سلیمانی فرد

 دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

دوره 13 شماره 2

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر الیاس آرزمجو

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

 

دکتر احسان شهبازی

دانشگاه شهرکرد

دکتر گودرز احمدوند

دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر علی شهیدی

دانشگاه بیرجند

دکتر عیسی ارجی

مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

 

دکتر لیا شوشتری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

دکتر حمداله اسکندری

دانشگاه پیام نور

 

دکتر فرهاد صادقی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر محمدرضا اصغری پور

دانشگاه زابل

 

دکتر ناصر صباغ­نیا

دانشگاه مراغه

دکتر رسول اصغری زکریا

دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکتر عاطفه صبوری

دانشگاه گیلان

دکتر یحیی امام

دانشگاه شیراز

 

دکتر حسین صبوری

دانشگاه گنبدکاووس

دکتر فاطمه امینی

دانشگاه تهران

 

دکتر محمد ضابط

دانشگاه بیرجند

دکتر امین آناقلی

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

دکتر علیرضا طالعی

دانشگاه تهران

دکتر سید بهرام اندرزیان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

 

دکتر سیدعلی طباطبایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.

دکتر مهدی بابائیان

مجتمع آموزش عالی شیروان

 

دکتر جواد ظهیری

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد باغانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 

دکتر خلیل عالمی­سعید

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر حسین بشارتی

موسسه تحقیقات خاک و آب

 

دکتر نصرت­اله عباسی

دانشگاه ایلام

دکتر فاطمه بناکاشانی

دانشگاه تهران

 

دکتر بابک عبدالهی

دانشگاه ارومیه

دکتر بهاره پارسا مطلق

دانشگاه جیرفت

 

دکتر رضا عزیزی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر خسرو پرویزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

 

دکتر حسینعلی علیخانی

دانشگاه تهران

دکتر علیرضا تاری­نژاد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

دکتر جاوید عمارت­پرداز

دانشگاه تبریز

دکتر حمید جباری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

دکتر مهدی غفاری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر محمد جلینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

دکتر مجید غلامحسینی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه‌ نهال و بذر

دکتر سعیدرضا حسین­زاده

دانشگاه لرستان

 

دکتر سید فاضل فاضلی کاخکی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر آیدین حمیدی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 

دکتر سلیم فرزانه

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر پرویز حیدری

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر فرزاد فنودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر غلامرضا حیدری

دانشگاه کردستان

 

دکتر لیلا فهمیده،

دانشگاه زابل

دکتر سرور خرم­دل

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر کامیار کاظمی

دانشگاه پیام نور

دکتر محمد خرمیان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی صفی آباد

 

دکتر حسین کمائی

دانشگاه لرستان

دکتر نیراعظم خوش­خلق سیما

پژوهشکده بیوتکنولوژی

 

دکتر مریم گودرزیان قهفرخی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عزیزاله­خیری

دانشگاه زنجان

 

دکتر علی ماهرخ

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر احمدرضا دادرس

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

 

دکتر هدا محمدی

دانش آموخته دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی

دکتر رضادرویش­زاده

دانشگاه ارومیه

 

دکتر سلیمان محمدی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی

دکتر احمدرضا دهقانی تفتی

دانش­آموخته دکتری، دانشگاه بیرجند

 

دکتر علی مشتطی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر فاطمه رحمانی

دانشگاه ارومیه

 

دکتر افشین مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دکتر جمشید رزمجو

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دکتر محسن موحدی دهنوی

دانشگاه یاسوج

دکتر ورهرام رشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

دکتر علی مؤمن پور

مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر محمدجواد روستا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 

دکتر علی مؤمنی

موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر حسن زالی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

دکتر محمد میرزاخانی

دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

دکتر حسین زاهدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

دکتر رضاقلی میرفخرایی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نورعلی ساجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

دکتر حسنعلی نقدی­بادی

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

دکتر مجید ستاری

موسسه تحقیقات برنج

 

دکتر علیرضا نورآبادی

دانش­آموخته دانشگاه ارومیه

دکتر راضیه سرآبادانی تفرش

دانشگاه پیام ­نور

 

دکتر حسن نوریانی

دانشگاه پیام نور

دکتر امید سفالیان

دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکتر سیدمهدی هاشمی شاهدانی

دانشگاه تهران

دکتر الیاس سلطانی

دانشگاه تهران

 

دکتر آمنه سادات هاشمی

دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران

دکتر محمدحسن سیاری­زهان

دانشگاه بیرجند

 

دکتر سعداله هوشمند کوچی

دانشگاه شهرکرد

دکتر پیمان شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دکتر علیرضا یاوری

دانشگاه هرمزگان

 

 

دوره 13 شماره 1

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت/سازمان

فرهاد آذرمی اتاجان،

دانشگاه بیرجند

 

امید صادقی­ پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

علی آذری نصرآباد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

 

حسین صفاری

موسسه تحقیقات خاک و آب

راهله احمدپور

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

 

هوشمند صفری

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کرمانشاه

محسن اسماعیل­ زاده مقدم

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

علیرضا طالعی،

دانشگاه تهران

رسول اصغری زکریا

دانشگاه محقق اردبیلی

 

سیروس طهماسبی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مسعود اصفهانی

دانشگاه گیلان

 

خلیل عالمی سعید

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

یحیی امام،

دانشگاه شیراز

 

پیمان عباس­ زاده دهجی

دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

ابراهیم امیری

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

نصرت­ اله عباسی

دانشگاه ایلام

روح ­اله امینی

دانشگاه تبریز

 

بابک عبدالهی

دانشگاه ارومیه

علی ایزانلو

دانشگاه بیرجند

 

رضا عزیزی­ نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد نبی ایلکایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

سید محمد علوی سینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

سیروان بابایی

دانشگاه کردستان

 

حسینعلی علیخانی

دانشگاه تهران

ابوالفضل باغبانی آرانی

دانشگاه پیام نور

 

مهدی غفاری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

حمیدرضا بلوچی

دانشگاه یاسوج

 

منصور فاضلی رستم­ پور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

حسین بیرامی

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

سید فاضل فاضلی­ کاخکی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

عادل پشتدار

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

ابوالفضل فرجی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

سید سعید پورداد

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 

فرهاد فرح­ وش

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

هادی پیراسته انوشه

مرکز ملی تحقیقات شوری

 

سلیم فرزانه

دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا تاری­ نژاد،

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

پرویز فصاحت

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

مژگان ثابت تیموری

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 

لیلا فهمیده

دانشگاه زابل

متین جامی معینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 

مجید قربانی جاوید

دانشگاه تهران

حمید جباری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

کامی کابوسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

امیرهوشنگ جلالی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

کامیار کاظمی

دانشگاه پیام نور

فرزاد جلیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

 

سید عبدالرضا کاظمینی

دانشگاه شیراز

محسن جواهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

 

عزیز کرملاچعب

مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی

کمال حاج محمدنیا قالی­باف

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین کمائی

دانشگاه لرستان

حمید حسنیان خوشرو

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 

دانیال کهریزی

دانشگاه رازی کرمانشاه

سعید رضا حسین­ زاده

دانشگاه لرستان

 

مرتضی گلدانی

دانشگاه فردوسی مشهد

آیدین حمیدی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 

عبدالعلی گیلانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

زهرا خدارحم پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

شهرام لک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

منوچهر خدارحمی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

علی ماهرخ

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

سارا خراسانی­ نژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

مهرو مجتبایی زمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

ابراهیم خلیل­وند بهروزیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

حمید محمدی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معروف خلیلی

دانشگاه پیام نور

 

سلیمان محمدی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی

علی خوانین­ زاده

دانشگاه اردکان

 

محمد محمودی سورستانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمدرضا داداشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 

حمید مدنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

هادی درزی

دانش­ آموخته دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

روح­ اله مرادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا درویش زاده

دانشگاه ارومیه

 

محمد رضا مرادی تلاوت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مریم دهستانی اردکانی

دانشگاه اردکان

 

علی مشتطی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

حمید دهقان­ زاده

دانشگاه پیام نور

 

محمد مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

حمید دهقانی

دانشگاه تربیت مدرس

 

محسن موحدی دهنوی

دانشگاه یاسوج

مهدی دهمرده

دانشگاه‌ زابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

سید هاشم موسوی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مهدی ذاکری­ نیا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 سید علی­ اکبر موسوی

دانشگاه شیراز

مهدی راستگو

دانشگاه فردوسی مشهد

 

کبری مهدویان

دانشگاه پیام نور

مهدی رحیمی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

محمد میرزاخانی

دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

مجید رستمی

دانشگاه ملایر

 

محمد نادریان­ فر

دانشگاه جیرفت

ورهرام رشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

امین نامداری

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

عباس رضایی­ زاد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

 

مجید نبی­ پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا رضایی سوخت آبندانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 

علی نخ­ زری مقدم

دانشگاه گنبدکاووس

محمد رضایی مراداعلی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

 

حسین نظری

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

عبدالمجید رونقی

دانشگاه شیراز

 

معصومه نعیمی

دانشگاه گنبد کاووس

احمد زارع فیض­ آبادی

دانشگاه گنبد کاووس

 

سعید نواب­ پور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

لیلا زارعی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

علیرضا نورآبادی

دانشگاه ارومیه

حسین زاهدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

پیمان نوروزی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

مختار زلفی باوریانی

مرکز تحقیقات اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

 

موسی ­­الرضا وفایی ­تبار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

زهرا زینتی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

 

یوسف هاشمی­ نژاد

مرکز ملی تحقیقات شوری

نورعلی ساجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

علیرضا یاوری

دانشگاه هرمزگان

سمیه سلطانی گردفرامرزی

دانشگاه اردکان

 

رستم یزدانی بیوکی

مرکز ملی تحقیقات شوری

علیرضا سیروس­ مهر

دانشگاه زابل

 

 

 

هادی شوریده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 
 
 

دکتر محمد اسماعیل­پور جهرمی

دانشگاه جهرم

دکتر غلامعلی اکبری

دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

دکتر حسین اکبری مقدم

مرکز نحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان

دکتر ابراهیم امیری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

دکتر  حسن امیری اوغان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر سید رضا امیری ده­احمدی

مجتمع آموزش عالی سراوان

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد نبی ایلکایی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دکتر لیلا آهنگر

دانشگاه گنبد کاووس

دکتر سیروان بابایی

دانشگاه کردستان

دکتر طاهر برزگر

دانشگاه زنجان

دکتر حمیدرضا بلوچی

دانشگاه یاسوج

دکتر فاطمه بناکاشانی

دانشگاه تهران

دکتر عادل پشتدار

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر آرش تافته

موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر حمید جباری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر کمال حاج محمدنیا قالی­باف

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعید خماری

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مجتبی خوش روش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر محمد خیرخواه

مجتمع آموزش عالی شیروان

دکتر رضا درویش زاده

دانشگاه ارومیه

دکتر مسعود دهداری

دانشگاه‌ یاسوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر مرجان دیانت

دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات

دکتر حمید رضا ذبیحی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر اباذر رجبی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

دکتر ورهرام رشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

دکتر رویا رضوی زاده

دانشگاه پیام نور

دکتر نورعلی ساجدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک