موضوعات = تنش شوری
تعداد مقالات: 24
بررسی پاسخ ارقام اصلاح شده جدید یونجه نسبت به شوری در شرایط مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2020.3923.1935

حسن منیری‌فر؛ آرزو میرمظفری


بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از زه‌آب نیشکر برروی خصوصیات کیفی خاک و عملکرد 20 ژنوتیپ گندم در جنوب خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3921.1934

پیمان ورجاوند؛ سید بهرام اندرزیان؛ علی مختاران؛ عبدالنور مصدقی


تاثیر دو نوع جلبک بر خصوصیات رشدی گیاه گندم و ریحان در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.4034.1957

محمد حسن سیاری زهان؛ محمد حسین صیادی اناری؛ غلام رضا زمانی؛ سهراب محمودی؛ فرزانه گلستانی فر


ارزیابی جوانه‌زنی و شاخص‌های ریخت‌شناسی سه رقم کینوا (Chenopodiom quinoa Willd) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3968.1946

فاطمه شاکری؛ سمیه رستگار؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


مقایسه شاخص‌های انتخاب در هیبریدهای ذرت علوفه‌ای (.Zea mays L) تحت شرایط تنش و بدون تنش شوری

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 471-484

10.22077/escs.2021.2891.1898

حمیدرضا عثمانی رودی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ سعید خاوری خراسانی؛ نفیسه مهدی نژاد


تعیین حد آستانه تحمل به تنش شوری و برخی ویژگی‌های کمی و فیزیولوژیکی گیاه کاسنی (.Cichorium intybus L)

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 517-527

10.22077/escs.2021.3794.1918

رستم یزدانی بیوکی؛ حسین بیرامی؛ مهدی کریمی؛ محمد حسین بناکار؛ ولی سلطانی گردفرامرزی


اثر رژیم‌های آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری اطراف ریشه ذرت در شرایط آبیاری قطره‎ای

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 199-213

10.22077/escs.2020.3503.1870

پرنیان مجیدی چهارمحالی؛ حیدرعلی کشکولی؛ داود خدادادی دهکردی؛ علی مختاران؛ اصلان اگدرنژاد


توانایی جنس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 215-230

10.22077/escs.2020.3572.1877

آرمین اسکوئیان؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ عبدالرضا باقری؛ امیر لکزیان


شناسایی صفات مؤثر در گزینش لاین‌های کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) در کشت بهاره تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 1041-1054

10.22077/escs.2021.3287.1837

معصومه صالحی؛ فرهاد دهقانی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی؛ نادیا بشارت


به‌گزینی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی در شرایط مزرعه

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 1055-1068

10.22077/escs.2020.3290.1839

زهرا نصیری؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


تأثیر سطوح مختلف شوری آب بر محتوی خاکستر، غلظت عناصر و زیست توده سالیکورنیا (.Salicornia bigelovii Torr)

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 1069-1079

10.22077/escs.2020.3670.1889

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی؛ مجید نیکخواه


بررسی تأثیر نسبت های مختلف کلسیم به منیزیم آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد کینوا (.Chenopodium quinoa Willd)

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 1105-1113

10.22077/escs.2020.3198.1817

فرهاد دهقانی؛ پریسا ملکی؛ معصومه صالحی؛ سعید سعادت؛ حسینعلی بهرامی


اثر پیش تیمار بذر با هیومیک اسید و روی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاهچه ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط شور

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 115-1125

10.22077/escs.2020.3412.1856

عاطفه رشیدی فرد؛ مصطفی چرم؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ حبیب اله روشنفکر


ردیابی مکان‌های ژنی کنترل کننده متابولیت‌های ثانویه در جو (.Hordeum vulgare L) تحت شرایط تنش شوری

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 771-781

10.22077/escs.2020.3163.1808

سمیه مختوم؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ لیلا آهنگر؛ مهناز کاتوزی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و عملکرد دانه در ارقام جو(.Hordeum vulgare L) تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 783-791

10.22077/escs.2020.3176.1811

جمال رحیمی درآباد؛ ورهرام رشیدی؛ حسین شهبازی؛ محمد مقدم واحد؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار


ارزیابی ارقام کینوا (.Chenopodium quinoa Wild) در شرایط شور به کمک شاخص‌های جوانه‌زنی در محیط کنترل شده

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 475-485

10.22077/escs.2020.2926.1753

سجاد انصاری اردلی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر؛ محمود باقری