کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 29
3. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) به تنش رطوبتی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1063-1076

10.22077/escs.2020.2275.1583

سید پوریا دربانی؛ علی اشرف مهرابی؛ سید سعید پورداد؛ عباس ملکی؛ محسن فرشادفر


5. بررسی اثر برهم‌کنش کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم های مختلف رطوبتی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 871-887

10.22077/escs.2020.2215.1557

ابوالقاسم مرادقلی؛ حمیدرضا مبصّر؛ حمیدرضا گنجعلی؛ حمیدرضا فنایی؛ احمد مهربان


6. شناسایی ژنوتیپ‌‌های متحمل به خشکی گیاه سویا با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-40

10.22077/escs.2019.1656.1371

علیرضا رهی؛ حمید نجفی زرینی؛ غلامعلی رنجبر؛ مهدی قاجار سپانلو


9. تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-139

10.22077/escs.2018.1152.1235

صادق بهامین؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید علیرضا بهشتی


12. ارزیابی ژنوتیپ‌های لوبیای سیاه (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 197-207

10.22077/escs.2018.1223.1249

زهرا طهماسبی؛ حسین محمدی دهبالایی


13. مقایسه تطبیقی شاخص های تحمل و حساسیت ژنوتیپ های محلی و اصلاح شده برنج ایرانی تحت تنش خشکی و غرقابی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 491-502

10.22077/escs.2018.763.1147

سعید بخشی پور؛ جعفر کامبوزیا؛ کوروس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مریم حسینی چالشتری


14. تأثیر کم آبی و میکوریزا بر عملکرد دانه، خصوصیات زایشی و فیزیولوژیکی ارقام ذرت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 227-239

10.22077/escs.2017.374.1073

میکائیل نوردخت؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


17. اثر مدت‌زمان پرایمینگ بر صفات مختلف دو رقم ذرت (L. Zea mays) تحت شرایط کم آبیاری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 583-593

10.22077/escs.2017.60.1022

یعقوب عارفی؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


18. بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مهم زراعی و میزان پروتئین و روغن دانه در ژنوتیپ‌های سویا (Glycin max L.)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 491-503

10.22077/escs.2017.61.1021

سعید نواب پور؛ ابراهیم هزارجریبی؛ ابوالفضل مازندرانی


20. بررسی اثر تنش آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ده رقم جو (Hordeum vulgare) در منطقه کرج

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 391-401

10.22077/escs.2017.137.1034

فرزاد پاکنژاد؛ زینب فاطمی؛ محمد نبی ایلکایی دهنو


22. بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 173-185

10.22077/escs.2015.174

معصومه حاتم ‏وند؛ طاهره حسنلو؛ فاطمه دهقان نیری؛ امیرحسین شیرانی‎راد؛ سید علی طباطبایی؛ سید محمد حسینی