دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، تابستان 1399 
5. بررسی عملکرد و برخی ویژگی‌‌های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تأخیری

صفحه 371-386

10.22077/escs.2019.2006.1493

لعیا مرادبیگی؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید عباس دخت؛ حمید رضا اصغری


14. پاسخ خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forssk) به محلول‌پاشی برگی اسید سالیسیلیک و اسپرمین تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 503-517

10.22077/escs.2019.1948.1474

اعظم رومانی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عبداللطیف قلی زاده


15. تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گل‌گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) در شرایط قطع آبیاری

صفحه 519-531

10.22077/escs.2019.2035.1504

حدیث حسنوند؛ سید عطاءاله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ عادل پشتدار


17. تأثیر تاریخ کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب در ذرت دانه ای

صفحه 547-557

10.22077/escs.2020.2156.1540

بابک میرشکارنژاد؛ فرزاد پاکنژاد؛ ابراهیم امیری؛ محمدرضا اردکانی؛ محمد نبی ایلکایی