دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، تیر 1397، صفحه 211-470 
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین‌های گندم دوروم تحت شرایط دیم با استفاده از GGE بای‌پلات و AMMI

صفحه 241-260

10.22077/escs.2018.381.1075

بهزاد صادق زاده؛ رضا محمدی؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی‌اصل؛ ملک‌مسعود احمدی؛ مهناز محمدفام؛ نوذر بهرامی؛ محمدشریف خالدیان؛ علی‌اکبر ناصریان


واکنش برخی هیبریدهای ذرت به تنش آبی

صفحه 301-312

10.22077/escs.2017.511.1101

عباس رضایی زاد؛ بهمن تیموری؛ علی مهراس مهرابی


ارزیابی تحمل به شوری در نسل پنجم (M5) لاین‌های گندم نان با استفاده از روش‌‌های بای‌پلات و تجزیه عاملی

صفحه 365-379

10.22077/escs.2017.321.1061

علی رضا عسکری کلستانی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ اعظم برزویی؛ حسن سلطانلو؛ سعید نواب پور


اثر متقابل زئولیت کلینوپتیلولیت و تنش شوری در مراحل زایشی بر چهار رقم کلزا

صفحه 393-400

10.22077/escs.2017.354.1076

وحید اسماعیل زاده؛ حسین زاهدی؛ یونس شرقی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سید علی علوی اصل


تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)

صفحه 401-412

10.22077/escs.2017.151.1036

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی؛ الهه برومند رضازاده؛ سعید خانی نزاد


کمی‌سازی پاسخ بازدارندگی گرمایی جوانه‌زنی بذر در ارقام مختلف کلزا

صفحه 459-469

10.22077/escs.2017.440.1086

ابوالفضل درخشان؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سید عطااله سیادت؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ بهرام اندرزیان