داوران مقاله های دوره 11 شماره 2

داوران


دکتر حمداله اسکندری                       دانشگاه پیام نور

دکتر سیدوحید اسلامی                       دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا اصغری­ پور                    دانشگاه زابل

دکتر غلامعلی اکبری                         دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

دکتر مهرزاد اله­ قلی­ پور                       موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر ابراهیم امیری                            دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر علی ­اشرف امیری­ نژاد                   دانشگاه رازی

دکتر حمیدرضا بلوچی                       دانشگاه یاسوج

دکتر عباس بیابانی                             دانشگاه گنبد کاووس

دکتر علیرضا پیرزاد                           دانشگاه ارومیه

دکتر محسن جهان                             دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سودابه جهانبخش                      دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر کمال حاج ­محمدنیا قالی­باف          دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین حمامی                           دانشگاه بیرجند

مهندس حسن حمیدی                        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر پرویز حیدری                           دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مسعود حیدری زاده                     دانشگاه کردستان

دکتر عباس خاشعی سیوکی                 دانشگاه بیرجند

دکتر سعید خاوری خراسانی                مرکز  تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر سرور خرم ­دل                            دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مریم خوش­ سخن مظفر               دانشگاه آزاد قم

دکتر قربانعلی رسام                            مجتمع آموزش عالی شیروان

دکتر سیده­ ساناز رمضانپور                   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر غلامحسن رنجبر                        مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

دکتر مهدی زهراوی                          موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر احسان­ اله زیدعلی                       دانشگاه ایلام

دکتر نورعلی ساجدی                        دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مهندس عباس سلیمانی­ فرد                   دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا سیروس­ مهر                    دانشگاه زابل

دکتر شکیبا شاهمرادی                        موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر جلیل شفق کلوانق                      دانشگاه تبریز

دکتر عباس شهدی کومله                   مؤسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر فرهاد صادقی                            موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر حسین صبوری                          دانشگاه گنبدکاووس

دکتر محمد صدقی                            دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر سید حسن طباطبایی                   دانشگاه شهرکرد

دکتر سید علی طباطبایی                     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.

دکتر بهرام عابدی                              دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حیدر عزیزی                            مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

دکتر منصور فاضلی رستم ­پور              مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

دکتر پرویز فصاحت                          موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر بهاره کاشفی                             دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر سیدعبدالرضا کاظمینی                دانشگاه شیراز

دکتر مهدی کاکایی                           دانشگاه پیام نور

دکتر دانیال کهریزی                          دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر امین لطفی جلال ­آبادی                دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر رضا محمدی                             موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت سرارود

دکتر محمد رضا مرادی تلاوت             دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر موسی مسگرباشی                      دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد مقدم                              دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضا منعم                                 دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

دکتر علی مومنی                              موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر رضا میرزایی                             دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محبوبه میرمیران                        دانشگاه پیام نور

دکتر حسن نورافکن                          دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دکتر مهدی نورزاده                           دانشگاه پیام نور

دکتر سعید یوسف زاده                      دانشگاه پیام نور