کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 78
1. ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22077/escs.2020.3226.1825

لایق مرادی؛ عادل سی و سه مرده؛ یوسف سهرابی؛ بهمن بهرام نژاد؛ فرزاد حسین پناهی


2. بررسی واکنش عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) به محلول‌پاشی تنظیم کننده های رشد در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22077/escs.2020.3136.1803

محسن شخم گر؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ رضا برادران


3. تأثیر خاک‌ورزی، تنش کمبود آب و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای (.Zea mays L)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 691-702

10.22077/escs.2020.3111.1798

اسماعیل افشون؛ حسین مقدم؛ محمد رضا جهانسوز؛ مصطفی اویسی


4. اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) تحت تنش کم آبی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 703-718

10.22077/escs.2020.3197.1816

محمدسعید وقار؛ سعید سیف زاده؛ حمید رضا ذاکرین؛ سهیل کبرایی؛ سید علیرضا ولد آبادی


12. تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه‌زنی دو ژنوتیپ گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 157-170

10.22077/escs.2020.2658.1696

شکوفه غلامی؛ طیبه رستمی؛ خدیجه احمدی؛ مجید امینی دهقی؛ محمود باقری


13. گزینش صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم به عنوان شاخص‌های انتخاب

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1019-1030

10.22077/escs.2020.2224.1563

سعید یاراحمدی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین صبوری؛ حمید نجفی زرینی


14. بررسی اثر بیوچار و همزیستی میکوریز در کاهش اثرات تنش آبی در ذرت (.Zea mays L)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1231-1243

10.22077/escs.2020.2285.1589

امیدرضا سالی؛ احسان اله زیدعلی؛ محمدرضا اردکانی؛ زهرا طهماسبی؛ حمید رضا دری؛ مهرشاد براری


16. ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای تست کراس چغندرقند تحت شرایط تنش کم آبیاری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 715-734

10.22077/escs.2020.2263.1578

حسن حمیدی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ مسعود احمدی؛ حسن سلطانلو


17. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام کلزا (.Brassica napus L)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 735-747

10.22077/escs.2020.2205.1552

حسن زالی؛ طاهره حسنلو؛ امید سفالیان؛ علی اصغری


18. اثر سطوح مختلف آب مصرفی و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های رشدی و عملکرد زعفران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 903-914

10.22077/escs.2020.1342.1276

مهدی صفری زارچ؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ علی اکبر مقصودی مود؛ قاسم محمدی نژاد


19. تاثیر محدودیت آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه گندم و شبدر ایرانی در کشت مخلوط

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 387-399

10.22077/escs.2019.2238.1568

حمداله اسکندری؛ اشرف عالی زاده امرایی؛ عبداله جوانمرد


20. ارزیابی صفات بیوشیمیایی و زراعی ارقام کنجد تحت اثر کاربرد نانو کود فسفر و کیتوزان در شرایط قطع آبیاری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 471-489

10.22077/escs.2019.2036.1503

علی زارعی؛ جعفر مسعود سینکی؛ مجید امینی دهقی؛ علی دماوندی


21. ارزیابی لاین‌های پیشرفته سویا و ارقام والدینی در محیط بدون تنش و تنش کم آبی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-26

10.22077/escs.2019.1792.1412

زبیده کهن پور؛ عاطفه صبوری؛ ابراهیم هزارجریبی؛ علی اعلمی


23. تأثیر مدیریت آبیاری با استفاده از پتانسیل آب در خاک بر بهره‌وری آب گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L)

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 185-195

10.22077/escs.2019.1806.1417

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش


24. تجزیه ارتباط نشانگرهای پیوسته با QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌ها و ارقام برنج

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1003-1016

10.22077/escs.2019.1665.1373

رمضان قلی زاده سرستی؛ حسین صبوری؛ علی راحمی کاریزکی؛ حسین علی فلاحی؛ محسن رضایی


25. بررسی ارتباط بین تعدادی از صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک کلزا با نشانگرهای مولکولی SSR در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1017-1029

10.22077/escs.2019.1705.1385

حسن زالی؛ امید سفالیان؛ طاهره حسنلو؛ مهرشاد زین العابدینی؛ علی اصغری