کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر الیسیتورها بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، درصد و عملکرد اسانس زوفا (.Hyssopus officinalis L) تحت رژیم های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2851.1740

عاطفه سادات موسوی؛ معصومه نعیمی؛ عبدالطیف قلیزاده؛ علی راحمی


4. اثر محلول‌پاشی دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مریم‌گلی (.Salvia officinalis L) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 539-553

10.22077/escs.2019.1369.1304

ایوب مزارعی؛ سید محسن موسوی نیک؛ احمد قنبری؛ لیلا فهمیده


5. بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 421-433

10.22077/escs.2018.435.1084

احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ حسینعلی علیخانی؛ معصومه صالحی


7. ارزیابی خصوصیات رنگ کاسبرگ در گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر مدیریت آبیاری، تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا و مصرف اسید هیومیک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-582

10.22077/escs.2017.113.1029

حمیدرضا فلاحی؛ مرتضی قربانی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ علیرضا صمدزاده؛ مهدی خیاط؛ زهرا مرکی؛ امیرحسن اسعدیان


9. گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)

دوره 7، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 119-122

10.22077/escs.2014.160

فاطمه طاعتی؛ هاجر طالبی؛ محمّدتقی عبادی؛ اصغر خوشنود یزدی؛ علیرضا دادخواه


11. اثر تنشهای اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 57-67

10.22077/escs.2009.7

جبار فلاحی؛ محمدتقی عبادی؛ رضا قربانی