کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 23
1. برآورد وراثت پذیری و برخی از پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو تحت تنش شوری از طریق تلاقی دی الل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2872.1742

سیاوش صلحی اندراب؛ ورهرام رشیدی؛ حسین شهبازی؛ فرهاد فرح وش؛ علیرضا احمدزاده


2. واکنش ژنوتیپ‌های چند جوانه چغندرقند به تنش شوری

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 235-247

10.22077/escs.2019.2664.1697

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ اباذر رجبی؛ روح اله جعفری


4. بررسی نقش احتمالی BAX Inhibitor 1 در تحمل به شوری با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 915-924

10.22077/escs.2020.2225.1571

زهرا زینتی؛ عباس عالم زاده؛ علی نیازی؛ اسماعیل ابراهیمی


6. بررسی تنوع ژنتیکی و اثر تنش شوری بر تعدادی از خصوصیات فیزیولوژیک در لاین‌های جهش یافته گندم نان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 613-623

10.22077/escs.2019.2047.1507

عاطفه رحمانی کمرودی؛ سعید نواب پور؛ احد یامچی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی


13. تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل‏ هندی(B.juncea L.)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 445-457

10.22077/escs.2017.302.1062

سمیرا مروجی؛ غلامرضا زمانی؛ محمد کافی؛ زهره علیزاده


15. تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمّی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 123-136

10.22077/escs.2015.161

محمد حسین نجفی مود؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


18. تأثیرسطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مورفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 119-130

10.22077/escs.2010.71

مژگان ثابت تیموری؛ حمید رضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد نظامی


20. اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 93-98

10.22077/escs.2009.56

محمد تقی عبادی؛ مجید عزیزی؛ اکرم فرزانه


21. ارزیابی شاخص های تحمل به تنش شوری حاصل از نسبت های آنیونی کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت (Hordeum vulgare L.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 15-27

10.22077/escs.2009.49

مهرنوش اسکندری تربقان؛ علی رضا آستارایی؛ مسعود اسکندری تربقان؛ علی گنجعلی


22. مدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 17-25

10.22077/escs.2009.3

علی شهیدی؛ غلامرضا زمانی؛ حیدرعلی کشکولی؛ مهدی امیرآبادیزاده


23. اثر شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه ی گیاهچه ی ارقام کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 39-46

10.22077/escs.2009.5

سید وحید اسلامی؛ محمد علی بهدانی؛ سمیرا علی