دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، سیاست دسترسی آزاد، فروردین 1398، صفحه 1-330 
واکنش صفات رویشی و کیفی دانه آفتابگردان به منابع مختلف نیتروژن (کود آلی و شیمیایی) و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

صفحه 141-152

10.22077/escs.2018.1297.1265

محمد قاسم جامی؛ امیر قلاوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ امین نامداری


اثر منابع پتاسیم بر جذب و کاهش تنش کادمیوم توسط کلزا (.Brassica napus L)

صفحه 307-317

10.22077/escs.2018.1033.1203

زهرا قربانپور؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ امیر لکزیان؛ ابولفضل عباسپور