کلیدواژه‌ها = وزن هزار دانه
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1219-1229

10.22077/escs.2020.2436.1638

حسین حمامی؛ فرهاد آذرمی آتاجان؛ مصطفی یعقوب زاده


8. اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus.annuus L.)

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 165-172

10.22077/escs.2012.108

زهره بنی عباس شهری؛ غلامرضا زمانی؛ محمد حسن سیاری زهان