موضوعات = اصلاح گیاهان برای شرایط تنش
تعداد مقالات: 8
اثر محدودیت منابع فتوسنتزی بر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های پیشرفته جو تحت شرایط کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.4059.1960

رقیه فاطمی؛ مهرداد یارنیا؛ سلیمان محمدی؛ ابراهیم خلیل وند؛ یهرام میرشکاری


بررسی کاربرد شاخص SIIG در گزینش لاین‌های خالص جو با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب در مناطق گرم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22077/escs.2021.3912.1940

علی براتی؛ حسن زالی؛ شیر علی کوهکن؛ اکبر مرزوقیان؛ احمد قلی پور


بررسی تنش یخ زدگی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تعدادی از صفات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های کلزا

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 551-563

10.22077/escs.2021.3738.1903

اکبر عبدالهی حصار؛ امید سفالیان؛ بهرام علیزاده؛ علی اصغری؛ حسن زالی


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم نان (.Triticum aestivum L) ایران با استفاده از تجزیه‌های آماری چند متغیره

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.22077/escs.2020.3713.1893

مرتضی شبان نژاد؛ محمدرضا بی همتا؛ اسلام مجیدی هروان؛ هادی علی پور؛ آسا ابراهیمی


تأثیر کاربرد هورمون بتا-استرادیول بر افزایش تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 115-135

10.22077/escs.2020.3553.1873

فهیمه جی دار؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ داوود حسن‌پناه؛ لیلا غفارزاده نمازی