دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، سیاست دسترسی آزاد، بهار 1398، صفحه 1-330 
11. واکنش صفات رویشی و کیفی دانه آفتابگردان به منابع مختلف نیتروژن (کود آلی و شیمیایی) و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

صفحه 141-152

10.22077/escs.2018.1297.1265

محمد قاسم جامی؛ امیر قلاوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ امین نامداری


14. بررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و تاریخ کاشت بر برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های امیدبخش کلزای پاییزه

صفحه 181-195

10.22077/escs.2018.1208.1247

نادیا قره چائی؛ فرزاد پاکنژاد؛ امیر حسین شیرانی راد؛ قاسم توحیدلو؛ حمید جباری


23. اثر منابع پتاسیم بر جذب و کاهش تنش کادمیوم توسط کلزا (.Brassica napus L)

صفحه 307-317

10.22077/escs.2018.1033.1203

زهرا قربانپور؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ امیر لکزیان؛ ابولفضل عباسپور