تعداد دوره‌ها: 12
تعداد شماره‌ها: 31
تعداد مقالات: 462
تعداد مقالات ارسال شده: 811
تعداد مقالات رد شده: 342
تعداد مقالات پذیرفته شده: 251
درصد پذیرش:
31
زمان پذیرش (روز): 110

 

با توجه به بروزرسانی سایت از سوی شرکت سیناوب، در صورتی که برای دسترسی به محتوای سایت با مشکل مواجه شدید لطفا کلیدهای ترکیبی Ctrl+F5 را فشار دهید تا صفحه سایت برای شما بروزرسانی شده و امکان دسترسی فراهم شود

--------------------------------------

با توجه به لزوم صیانت از حقوق پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی، و با عنایت به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و تاکیدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، زین پس تمامی نویسندگان مقالات موظفند گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود را از سامانه همانندجو اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه بارگذاری نمایند. جهت اطلاعات بیشتر و دریافت شناسه به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمائید.

-------------

به استحضار می رساند که  نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر وضعیت یافته و ازین پس به تعداد چهار شماره در سال منتشر خواهد شد.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 4، سیاست دسترسی آزاد، زمستان 1398، صفحه 989-1340 

2. تجزیه ارتباط نشانگرهای پیوسته با QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌ها و ارقام برنج

صفحه 1003-1016

10.22077/escs.2019.1665.1373

رمضان قلی زاده سرستی؛ حسین صبوری؛ علی راحمی کاریزکی؛ حسین علی فلاحی؛ محسن رضایی


14. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام ذرت تحت شرایط تنش خشکی و کاربرد مایکوریزا

صفحه 1165-1178

10.22077/escs.2019.1752.1402

خاطره توکلی اوجانی؛ ورهرام رشیدی؛ مهرداد یارنیا؛ علیرضا تاری نژاد؛ بهرام میرشکاری


15. اثر کود دامی و زئولیت بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش کم آبی

صفحه 1179-1188

10.22077/escs.2019.2124.1527

علی مشتطی؛ آیدین خدائی جوقان؛ سید عطاالله سیادت؛ سیدهاشم موسوی؛ محسن رضایی


26. بررسی تحمل و مقاومت به تنش غرقابی در ژنوتیپ های مختلف سویا

صفحه 1323-1313

10.22077/escs.2019.1651.1369

سمیه حسنی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ محمد خادم پیر