دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 95-187 
2. اثر آبیاری محدود بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیکی ارقام گلرنگ بهاره

صفحه 105-114

10.22077/escs.2011.87

بی بی اله موسوی فر؛ محمد علی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد سعید حسینی بجد


6. بررسی لاین‌های گندم نان از نظر ذخایر ساقه و راندمان انتقال ماده خشک در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

صفحه 151-163

10.22077/escs.2011.91

الناز مومنی؛ داوود افیونی؛ نیلی صفایی؛ گودرز نجفیان؛ غلامرضا زارعی