دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، سیاست دسترسی آزاد، فروردین 1396، صفحه 1-182 
بررسی خصوصیات تحمل به خشکی در لاین گندم جهش‌یافته در مراحل جوانه زنی و گیاه بالغ

صفحه 45-53

10.22077/escs.2017.530

شهربانو وکیلی بسطام؛ سیده ساناز رمضانپور؛ حسن سلطانلو؛ خلیل زینلی نژاد؛ اعظم برزویی


تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare L.)

صفحه 173-182

10.22077/escs.2017.540

یوسف احمدی خاندانقلی؛ غلامعلی اکبری؛ علی ایزدی دربندی؛ ایرج الله دادی