کلیدواژه‌ها = محتوای نسبی آب برگ
تعداد مقالات: 8
4. بررسی رابطه صفات ریشه با عملکرد دانه گندم در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-11

10.22077/escs.2015.189

الهام کلاهیان همدانی زاد؛ حسینعلی رامشینی؛ محمد قادر قادری؛ مهدی فاضل نجف آبادی


5. بررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 35-49

10.22077/escs.2015.196

حمید جبّاری؛ غلامعباس اکبری؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ امیرحسین شیرانی راد؛ ایرج اله دادی؛ فائزه تاجدینی


6. ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 155-171

10.22077/escs.2015.171

علی حامد؛ غلامعباس اکبری؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید جبّاری؛ سید علی طباطبایی


7. تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-11

10.22077/escs.2014.151

مریم گل آبادی؛ زهرا عباسی؛ احمدرضا گل پرور


8. گزارش علمی کوتاه: بررسی عملکرد و صفات مورفو-فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های امید بخش جو در شرایط تنش خشکی انتهایی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 173-177

10.22077/escs.2012.109

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ رضا برادران؛ محمد حسین صابری