کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 8
3. اثر تیمارهای بیولوژیک بذر بر شاخص های مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کمبود آب

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 353-363

10.22077/escs.2018.239.1054

ماندانا خسروی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی‌نیا؛ کرامت‌اله سعیدی


4. تأثیر تنش شوری بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 413-420

10.22077/escs.2018.953.1188

مهیا قربانی؛ زهرا موحدی؛ عزیزالله خیری؛ مجید رستمی


7. تأثیر سطوح مختلف آبیاری و زمان برداشت بر برخی خصوصیات زراعی و میزان اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 329-337

10.22077/escs.2017.461

اسماعیل رضائی چیانه؛ علیرضا پیرزاد؛ بهمن حسینی؛ سید هادی مدنی