کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 11
1. ایجاد تنوع به‌وسیله موتاسیون و شناسایی ژنوتیپ های جدید متحمل به تنش خشکی از طریق آمیزش برنج طارم بومی و موتانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2771.1722

مهناز کاتوزی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ علی اکبر عبادی


5. تجزیه ارتباط نشانگرهای پیوسته با QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌ها و ارقام برنج

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1003-1016

10.22077/escs.2019.1665.1373

رمضان قلی زاده سرستی؛ حسین صبوری؛ علی راحمی کاریزکی؛ حسین علی فلاحی؛ محسن رضایی


6. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژرم پلاسم برنج خارجی با استفاده از تکنیک گرافیکی GGE biplot در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 347-363

10.22077/escs.2018.1363.1286

حال بی بی بادیردست؛ سید یحیی صالحی؛ حسین صبوری؛ علی موافقی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


8. مقایسه تطبیقی شاخص های تحمل و حساسیت ژنوتیپ های محلی و اصلاح شده برنج ایرانی تحت تنش خشکی و غرقابی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 491-502

10.22077/escs.2018.763.1147

سعید بخشی پور؛ جعفر کامبوزیا؛ کوروس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مریم حسینی چالشتری


9. بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیکی دانه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) هوازی در منطقه خوزستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 211-226

10.22077/escs.2017.380.1074

کاوه لیموچی؛ مهرداد یارنیا؛ عطا اله سیادت؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالعلی گیلانی


10. مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک به تنش خشکی در سه رقم برنج ایرانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

10.22077/escs.2017.339.1065

مریم اکبرپور؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی مومنی؛ فرزانه نجفی


11. بررسی تأثیر اشعه لیزر بر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج (Oryza sativa L.)

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 161-179

10.22077/escs.2013.123

الناز حسین زاده ثابتی؛ سید احمد سادات نوری؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ حسینعلی رامشینی؛ محمد علی انصاری