نویسنده = احسان بیژن زاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عملکرد و شاخص‌های تحمل به خشکی در کشت خالص و مخلوط ژنوتیپ‌های گندم نان تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2019.2822.1733

سارا حسینی؛ علی بهپوری؛ احسان بیژن زاده؛ محمدصادق تقی زاده؛ منوچهر دستفال


3. اثر کاربرد برگی سیلیکون بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 829-843

10.22077/escs.2020.2251.1572

سودابه رضا بیگی؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ وحید براتی