کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) به تنش رطوبتی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1063-1076

10.22077/escs.2020.2275.1583

سید پوریا دربانی؛ علی اشرف مهرابی؛ سید سعید پورداد؛ عباس ملکی؛ محسن فرشادفر


5. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 59-68

10.22077/escs.2010.83

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح وش؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ آیتک صادقی