تنش خشکی
اثر بیوچار و متیل جاسمونات بر تغییرات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد جو (.Hordeum vulgare L) در شرایط تنش خشکی

سجاد نصیری؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ محمدامیر دلاور؛ لوکاس ون زویتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22077/escs.2023.5520.2154

چکیده
  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در دو سال زراعی متوالی 1399 و 1400 بر روی گیاه جو رقم جلگه انجام شد. در این آزمایش دو سطح آبیاری (آبیاری کامل به‌عنوان شاهد و قطع آبیاری در مرحله گلدهی)، چهار سطح بیوچار (بدون بیوچار به عنوان شاهد، 0.25، 0.5 و یک درصد وزن ...  بیشتر

تنش خشکی
بررسی اثرات کاربرد بیوچار معدنی و متیل جاسمونات بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد جو تحت شرایط تنش خشکی

سجاد نصیری؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی زانیانی؛ محمدامیر دلاور

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 561-574

https://doi.org/10.22077/escs.2023.4823.2076

چکیده
  خشکی یکی از مهم‌ترین تنش­های محیطی است که عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان را به‌صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار می­دهد. به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف بیوچار معدنی و هورمون متیل جاسمونات بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد جو بهاره تحت سطوح مختلف تنش خشکی آزمایشی به‌صورت گلدانی به‌صورت فاکتوریل 3 عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

تأثیر رژیم‌های مختلف رطوبتی بر تبادلات گازی و صفات زراعی مرتبط با عملکرد گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

سمیه غفاری؛ افشین توکلی؛ علیرضا یوسفی؛ جعفر نیکبخت؛ هادی سالک معراجی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22077/escs.2020.2596.1679

چکیده
  لوبیا یکی از مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده پروتئین موردنیاز انسان است. تنش خشکی به­ عنوان اصلی­ترین عامل محدودکننده تولید لوبیا در سراسر جهان شناخته شده است. به­ منظور بررسی تأثیر رژیم­ های مختلف آبیاری بر تبادلات گازی و صفات زراعی مرتبط با عملکرد گیاه لوبیا، آزمایشی در بهار سال 1391 به‌صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار ...  بیشتر

بررسی عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 763-775

https://doi.org/10.22077/escs.2020.2254.1575

چکیده
  تنش خشکی مهمترین تنش بوده و عملکرد گیاهان را کاهش می‌دهد. گلرنگ گیاهی مقاوم به تنش و یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی می‌باشد. به‌منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان طی دو سال زراعی 1389 و1390 به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های ...  بیشتر

تأثیر سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) در شرایط تنش خشکی

علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 865-876

https://doi.org/10.22077/escs.2019.1482.1328

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر تبادلات گازی گیاه دارویی بادرشبویه در شرایط تنش کم‌آبی پژوهشی در بهار سال‌های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات با دو عامل سطوح رطوبتی و تنظیم کننده‌های رشد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عامل ...  بیشتر

بررسی اثرات سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر روند تبادلات گازی بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) در شرایط تنش خشکی

علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 481-494

https://doi.org/10.22077/escs.2019.1413.1305

چکیده
  به ­منظور بررسی اثرات سالیسیلیک اسید و سایکوسل بر تبادلات گازی گیاه دارویی بادرشبویه در شرایط تنش کم ­آبی پژوهشی در بهار سال­های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات با دو عامل سطوح رطوبتی و تنظیم‌کننده‌های رشد در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا ...  بیشتر

اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اسانس بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی

علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 645-659

https://doi.org/10.22077/escs.2018.827.1164

چکیده
  خشکی یکی از مهم‌ترین تنش­های محیطی است که مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه را تحت تأثیر قرار می­دهد به همین دلیل پژوهشی به‌منظور ارزیابی اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه در شرایط تنش خشکی در بهار سال­های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات با ...  بیشتر