نویسنده = محمد حسین صابری
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش شوری در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-85

10.22077/escs.2013.139

محمدحسین صابری؛ اشکبوس امینی؛ علیرضا صمدزاده؛ حمید تجلی


3. گزارش علمی کوتاه: بررسی عملکرد و صفات مورفو-فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های امید بخش جو در شرایط تنش خشکی انتهایی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 173-177

10.22077/escs.2012.109

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ رضا برادران؛ محمد حسین صابری