نویسنده = سید غلامرضا موسوی
تعداد مقالات: 3
1. اثر شوری و محلول‌پاشی روی و آهن بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و کیفی زنیان (Carum copticum)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 595-604

10.22077/escs.2017.634

محمدرضا رمضانی؛ محمدجواد ثقه‌الاسلامی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ سید غلامرضا موسوی


2. گزارش علمی کوتاه: بررسی عملکرد و صفات مورفو-فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های امید بخش جو در شرایط تنش خشکی انتهایی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 173-177

10.22077/escs.2012.109

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ رضا برادران؛ محمد حسین صابری


3. اثر تنش آبی و پلیمر (سوپرجاذب A200) بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت (Zea mays L.)در منطقه بیرجند

دوره 4، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 11-19

10.22077/escs.2011.95

منصور فاضلی رستم پور؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی