کلیدواژه‌ها = فلورسانس کلروفیل
تعداد مقالات: 4
2. اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ای

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 603-614

10.22077/escs.2017.360.1068

بی بی الهه موسوی فر؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی


4. تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چهار رقم گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 125-134

10.22077/escs.2013.120

مینا معراجی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ اشکبوس دهداری؛ هوشنگ فرجی؛ میترا معراجی پور