کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 15
1. بررسی نقش احتمالی BAX Inhibitor 1 در تحمل به شوری با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 915-924

10.22077/escs.2020.2225.1571

زهرا زینتی؛ عباس عالم زاده؛ علی نیازی؛ اسماعیل ابراهیمی


2. بررسی بیان ژن‌های پاداکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گندم نان تحت تنش فلز جیوه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 653-665

10.22077/escs.2019.1992.1487

حوریه نجفی؛ سعید نواب پور؛ خلیل زینلی نژاد


7. ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان برای تحمل به خشکی با استفاده از روش ترکیبی مناسب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 247-256

10.22077/escs.2017.581

آنیتا یاقوتی پور؛ عزت اله فرشادفر؛ محسن سعیدی


11. تأثیر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر سرعت پر شدن دانه، فتوسنتز و تبادلات گازی ارقام گندم نان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 131-147

10.22077/escs.2016.210

مجید عبدلی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی-هنرمند؛ سیروس منصوری فر؛ محمد اقبال قبادی


12. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و ارتباط آنها با عملکرد و اجزای آن در ارقام پیشرفته گندم نان در شرایط تنش کم آبی پس از گرده افشانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 47-63

10.22077/escs.2013.137

مجید عبدلی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ سیروس منصوری‌فر؛ محمد اقبال قبادی


14. مدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 17-25

10.22077/escs.2009.3

علی شهیدی؛ غلامرضا زمانی؛ حیدرعلی کشکولی؛ مهدی امیرآبادیزاده


15. تأثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 1-15

10.22077/escs.2009.1

فرزاد پاکنژاد؛ مجید جامی الاحمدی؛ علیرضا پازوکی؛ محمد نصری