نویسنده = حمداله اسکندری
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر محدودیت آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه گندم و شبدر ایرانی در کشت مخلوط

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 387-399

10.22077/escs.2019.2238.1568

حمداله اسکندری؛ اشرف عالی زاده امرایی؛ عبداله جوانمرد


5. مقایسه کارایی گندم، شبدر و کلزا در پالایش خاک از فلز سنگین کادمیوم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 345-349

10.22077/escs.2017.589

حمداله اسکندری؛ اشرف عالی زاده امرایی