نویسنده = سعید خاوری خراسانی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 835-846

10.22077/escs.2018.647.1136

امیرمحمد حسین نیا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ سعید خاوری خراسانی؛ جواد رضایی


3. مقایسه هیبریدهای تجاری و امید بخش ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 47-57

10.22077/escs.2010.82

محمد گلباشی؛ محسن ابراهیمی؛ سعید خاوری خراسانی؛ رجب چوگان