نویسنده = محمود رضا تدین
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر زئولیت بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیک ارزن پروسو (.Panicum miliaceum L) تحت مدیریت کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 415-427

10.22077/escs.2018.1376.1293

محمودرضا تدین؛ هدایت‌الله کریم‌زاده سورشجانی


5. تغییرات دمای سایه ‏انداز و برخی صفات فیزیولوژیک شاهدانه (Cannabis sativa) تحت تنش کم ‏آبی و سطوح زئولیت

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 269-279

10.22077/escs.2017.583

محمود بهادر؛ محمود رضا تدین؛ محمد رفیعی‏ الحسینی؛ محمد حسن صالحی