نویسنده = علی کمندی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 319-334

10.22077/escs.2016.243

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


2. ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 177-187

10.22077/escs.2011.93

احمد نظامی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ علی کمندی


3. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو (Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 9-22

10.22077/escs.2010.79

احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ اعظم برزوئی؛ علی کمندی؛ علی معصومی؛ معصومه صالحی