کلیدواژه‌ها = خشکی
تعداد مقالات: 15
1. اثر کود دامی و زئولیت بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1179-1188

10.22077/escs.2019.2124.1527

علی مشتطی؛ آیدین خدائی جوقان؛ سید عطاالله سیادت؛ سیدهاشم موسوی؛ محسن رضایی


7. تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ های جو در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 261-274

10.22077/escs.2017.455.1090

رسول احمدزاده؛ حسن پاک نیت؛ الهه توکل؛ صادق شهراسبی


8. واکنش برخی هیبریدهای ذرت به تنش آبی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 301-312

10.22077/escs.2017.511.1101

عباس رضایی زاد؛ بهمن تیموری؛ علی مهراس مهرابی


11. بررسی اثر سطوح مختلف کم‌آبیاری بر ویژگی های بیوشیمیایی و عملکرد ماش (Vigna radiate L.)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-201

10.22077/escs.1396.576

شمس الدین اسکندرنژاد؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان


12. بررسی خصوصیات تحمل به خشکی در لاین گندم جهش‌یافته در مراحل جوانه زنی و گیاه بالغ

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-53

10.22077/escs.2017.530

شهربانو وکیلی بسطام؛ سیده ساناز رمضانپور؛ حسن سلطانلو؛ خلیل زینلی نژاد؛ اعظم برزویی


13. تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 139-150

10.22077/escs.2012.106

سعید رضا حسین‌زاده؛ اعظم سلیمی؛ علی گنجعلی


14. تاثیر سه نوع کود بر درصد اسانس، رنگدانه های فتوسنتزی و تنظیم کننده های اسمزی در بابونه تحت تنش خشکی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 23-33

10.22077/escs.2010.80

الیاس آرزمجو؛ مصطفی حیدری؛ احمد قنبری؛ براتعلی سیاه سر؛ احمد احمدیان