کلیدواژه‌ها = دور آبیاری
تعداد مقالات: 6
4. بررسی کاربرد سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر دورهای مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 213-223

10.22077/escs.2017.578

احمد رضا دهقانی تفتی؛ حسین شمسی؛ ابوالفضل مروتی؛ محمد جواد بابائی زارچ؛ محمدحسن دهقانی تفتی