ارزیابی کیفی رودخانه سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص های زیستی کفزیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش اکولوژی منابع آبی،پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی،بندر انزلی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تغییرات جمعیتی و گروه­های شاخص فون بنتیک و نیز طبقه ­بندی کیفی آب رودخانه سبزکوه  می­باشد که تحت تاثیر مستقیم فعالیت چندین سایت پرورش قزل آلای رنگین­ کمان و تخلیه پساب­ های حاصله در مسیر مورد مطالعه بوده است. این بررسی به­ مدت یک­سال از آغاز دوره پرورشی کارگاه­ها در تیر ماه 1385، با انتخاب 7 ایستگاه  که 4 مجتمع پرورش ماهی قزل آلای رنگین­ کمان را پوشش دادند، در یک مسافت 35 کیلومتری رودخانه سبزکوه واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام گردید. درشت بی­ مهره ­گان کفزی رودخانه به­ کمک یک دستگاه نمونه بردار سوربر به مساحت 1600 سانتیمتر مربع (40×40 سانتیمتر) جمع ­آوری و بررسی شد. در مدت بررسی کلا 34 گروه (خانواده و جنس) از درشت بی­ مهره ­گان کفزی شناسایی شدند که لارو حشرات آبزی بیش از 70 درصد از آنها را تشکیل می­دادند. مقادیر شاخص زیستی هیلسنهوف در ایستگاه­های مطالعاتی بین 3/9 (ایستگاه 1) و 5/5 (ایستگاه­های 4 و6) متغیر بوده است که بر اساس طبقه­ بندی هیلسنهوف نشانگر کیفیت آبی به ترتیب "خیلی خوب" و " نسبتا خوب" می­باشد. بر اساس ساختار جمعیت  کفزیان و شاخص زیستی هیلسنهوف، کیفیت آب در ایستگاه­های پایین دست خروجی مزارع نسبت به ایستگاه­های بالادست و ورودی کیفیت پایین­ تری داشته­اند.

کلیدواژه‌ها