اسامی داوران دوره 13 شماره 3

داوران


 

دکتر علی آذری نصرآباد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

دکتر محمد آرمین،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

دکتر سیدوحید اسلامی، دانشگاه بیرجند

دکتر محمد اسماعیل پور جهرمی، دانشگاه جهرم

دکتر رسول اصغری زکریا، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسن امیری اوغان، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر امین باقی زاده، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکتر بابک بحرینی نژاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

دکتر عباس بیابانی، دانشگاه گنبد کاووس

دکتر بهاره پارسامطلق، دانشگاه جیرفت

دکتر کامران پروانک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)

دکتر هادی پیراسته انوشه، مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر محمودرضا تدین، دانشگاه شهرکرد

دکتر مژگان ثابت تیموری، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر فرزاد جلیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

دکتر عبدالله جوانمرد، دانشگاه مراغه

دکتر کمال حاج محمدنیا قالی باف، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعیدرضاحسین زاده، دانشگاه لرستان

دکتر سعید حکم علی پور، دانشگاه پیام نور

دکتر آیدین حمیدی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 دکتر  پرویز حیدری، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر غلامرضا حیدری، دانشگاه کردستان

 دکتر سرور خرم دل، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر ابراهیم خلیلوند بهروزیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

 دکتر مریم خوش سخن مظفر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

 دکتر محمدرضا داداشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

 دکتر مهدی دهمرده، دانشگاه‌ زابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دکتر حمیدرضا ذبیحی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 دکتر بابک ربیعی، دانشگاه گیلان

 دکتر مهناز رحمتی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

 دکتر اسعد رخزادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

 دکتر مجید رستمی، دانشگاه ملایر

 دکتر محمود رقامی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

 دکتر نفیسه رنگ زن، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دکتر محمدجواد روستا، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 دکتر عادل ریحانی تبار، دانشگاه تبریز

 دکتر حسن زالی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 دکتر مختارزلفی باوریانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

 دکتر نورعلی ساجدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

 دکتر کریم سرخه، دانشگاه شهید چمران اهواز

 دکتر الیاس سلطانی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

 دکتر عباس سلیمانی فرد، دانشگاه پیام نور

 دکتر سارا سنجانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 دکتر رئوف سیدشریفی، دانشگاه محقق اردبیلی

 دکتر علیرضا سیروس مهر، دانشگاه زابل

 دکتر پیمان شریفی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

 دکتر علی شهیدی، دانشگاه بیرجند

 دکتر حسین صبوری، دانشگاه گنبدکاووس

 دکتر محمد ضابط، دانشگاه بیرجند

 دکتر ناصر ظریفی نیا، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول

 دکتر زهرا عباسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 دکتر بابک عبدالهی، دانشگاه ارومیه

 دکتر عبدالوهاب عبدالهی، موسسه‌ تحقیقات‌ کشاورزی دیم‌

 دکتر ابوالفضل علیرضالو، دانشگاه ارومیه

 دکتر زهره علیزاده، دانشگاه بیرجند

 دکتر خشنود علیزاده دیزج، موسسه‌ تحقیقات‌ کشاورزی دیم‌

 دکتر احمد غلامعلی زاده ،دانشگاه زابل

 دکتر رضا فرجامی نژاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 دکتر پرویز فصاحت ،موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 دکتر سینا فلاح، دانشگاه شهرکرد

 دکتر حسینعلی فلاحی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

 دکتر حمیدرضا فنایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

 دکتر منوچهر قلی پور، دانشگاه شاهرود

 دکتر حسن قوجق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 دکتر مهدی کاکایی، دانشگاه پیام نور

 دکتر مجتبی کریمی،دانشگاه شهرکرد

 دکتر مهدی کریمی، مرکز ملی تحقیقات شوری

 دکتر مهدی گراوندی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 دکتر مریم گودرزیان قهفرخی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 دکتر شهرام لک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

 دکتر مجید مجیدیان، دانشگاه گیلان

 دکتر حمید محمدی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 دکتر رضا محمدی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 دکتر علی مختصی بیدگلی، دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر محمدرضامرادی تلاوت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دکتر علی مشتطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دکتر اسعد معروفی، دانشگاه کردستان

 دکتر اسد معصومی اصل، دانشگاه یاسوج

 دکتر محمد مقدم، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر حبیباله نادیان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 دکتر فاطمه نجات زاده باراندوزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

 دکتر مهدی نقی زاده، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دکتر پیمان نوروزی ،موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 دکتر الهام الهی فرد، دانشگاه علوم طبیعی و منابع خوزستان

 

از زحمات تمامی این عزیزان قدردانی میشود