داوران دوره 12 شماره 4

داوران


داوران این شماره

امین آناقلی، مرکز ملی تحقیقات شوری

علی اکبر احسانپور، دانشگاه اصفهان

عزت­اله اسفندیاری، دانشگاه مراغه

حمداله اسکندری، دانشگاه پیام نور

مسعود اصفهانی، دانشگاه گیلان

حسین اکبری­ مقدم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

یحیی امام، دانشگاه شیراز

ابراهیم امیری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

حمزه امیری، دانشگاه لرستان                

علی اشرف امیری­ نژاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

هاشم امین‌پناه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

علی ایزانلو، دانشگاه بیرجند

فرهاد آذرمی اتاجان، دانشگاه بیرجند

ابوالفضل باغبانی آرانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

امین باقی­ زاده، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

حمیدرضا بلوچی، دانشگاه یاسوج

لطیفه پوراکبر، دانشگاه ارومیه

هادی پیراسته انوشه، مرکز ملی تحقیقات شوری

علیرضا تاری­ نژاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان           

محمودرضا تدین، دانشگاه شهرکرد

علی رضا ترنگ، موسسه تحقیقات برنج کشور

سید شهریار جاسمی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

رشیدجامعی، دانشگاه ارومیه

مجید جامی الاحمدی، دانشگاه بیرجند

حمید جباری، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فرزاد جلیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

مهدی جودی، دانشگاه محقق اردبیلی

منیره چنیانی،  دانشگاه فردوسی مشهد

رقیه حاجی­ بلند، دانشگاه تبریز                

طهماسب حسین­ پور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان   

سعید رضا حسین­ زاده، دانشگاه لرستان

سید ماشااله حسینی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

سعید حکم علی پور، دانشگاه پیام نور

حسن حمیدی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مختار حیدری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خورستان

غلامرضا حیدری، دانشگاه کردستان

زهرا خدارحم ­پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

سارا خراسانی نژاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمد خرمیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد

ابراهیم خلیل وند بهروزیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

معروف خلیلی، دانشگاه پیام نور             

محمد خیرخواه ، مجتمع آموزش عالی شیروان

رضا درویش ­زاده، دانشگاه ارومیه

مسعود دهداری، دانشگاه‌ یاسوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حمید دهقانی،  دانشگاه تربیت مدرس

مهدی دهمرده، دانشگاه‌ زابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حمید رضا ذبیحی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اباذر رجبی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

مهدی رحیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

محمدحسن رحیمیان، مرکز ملی تحقیقات شوری

اسعد رخزادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عباس رضایی­ زاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه              

رضا رضایی سوخت آبندانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

محمد رضایی مراداعلی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

محمد جواد روستا،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

افراسیاب رهنما، دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد زارع مهرجردی، مجتمع آموزش عالی شیروان

حسین زاهدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

مختارزلفی باوریانی، مرکز تحقیقات اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

نیازعلی سپهوند، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

الیاس سلطانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

محمدحسن سیاری زهان، دانشگاه بیرجند

رئوف سیدشریفی، دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا سیروس­ مهر، دانشگاه زابل

پیمان شریفی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

هادی شوریده، مرکز تحقیقات اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

احمد علی شوشی دزفولی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد

زین العابدین شهادتی مقدم، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

داود صادق­ زاده اهری، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

مهدی صادقی شعاع، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

فرود صالحی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

سیدحسین صباغ ­پور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان          

ناصر صباغ نیا، دانشگاه مراغه

حسین صبوری، دانشگاه گنبدکاووس

محمد صدقی، دانشگاه محقق اردبیلی

جواد طایی، دانشگاه جیرفت

علی اکبر عامری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

علی اکبر عبادی، موسسه تحقیقات برنج کشور

پیمان عباس ­زاده دهجی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

رضا عزیزی­ نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ابوالفضل علی رضالو، دانشگاه ارومیه

حسینعلی علیخانی، دانشگاه تهران

بهرام علیزاده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

منصور فاضلی رستم­ پور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

الناز فرج زاده معماری تبریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملکان

ابوالفضل فرجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

فرهاد فرح وش ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

سلیم فرزانه، دانشگاه محقق اردبیلی

پرویز فصاحت، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

الهیار فلاح، موسسه تحقیقات برنج کشور

حسین علی فلاحی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

لیلا فهمیده، دانشگاه زابل

اسماعیل قلی­ نژاد، دانشگاه پیام نور        

منصوره قوام، دانشگاه کاشان

کامی کابوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

حامد کاوه، دانشگاه تربت حیدریه

مهدی کریمی، مرکز ملی تحقیقات شوری

مهدی گراوندی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

علی گزنچیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مرتضی گلدانی، دانشگاه فردوسی مشهد

عبدالعلی گیلانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

شهرام لک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

بهروز محمدپرست، دانشگاه ملایر

محمد محمودی سورستانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

علی مشتطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

محمد مقدم، دانشگاه فردوسی مشهد

حسن مکاریان، دانشگاه صنعتی شاهرود   

سید علی موسوی­ زاده، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

علی مومن پور، مرکز ملی تحقیقات شوری

علی مومنی، موسسه تحقیقات برنج کشور

خالد میری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

حبیب اله نادیان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

امین نامداری، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

فاطمه نجات زاده باراندوزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

مریم نصر اصفهانی، دانشگاه لرستان

علیرضا نورآبادی، دانشگاه جامع علمی کاربردی ارومیه

وریا ویسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

علیرضا یدوی، دانشگاه یاسوج

رستم یزدانی بیوکی، مرکز ملی تحقیقات شوری