داوران دوره 12 شماره 3

داوران


دکتر داود اخضری، دانشگاه ملایر

دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر محمد رضا اصغری پور،دانشگاه زابل

دکتر مسعود اصفهانی، دانشگاه گیلان

دکتر ابوالفضل اکبرپور، دانشگاه بیرجند

دکتر رضا امیری فهلیانی، دانشگاه یاسوج

دکتر روح اله امینی، دانشگاه تبریز

دکتر فاطمه امینی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین امینی فرد، دانشگاه بیرجند

دکتر سید بهرام اندرزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان خوزستان

دکتر لیلا آهنگر، دانشگاه گنبد کاووس

دکتر ابوالفضل باغبانی آرانی، دانشگاه پیام نور

دکتر بابک بحرینی نژاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

دکتر اسماعیل بخشنده، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حمیدرضا بلوچی، دانشگاه یاسوج

دکتر محمود بهادر، دانشگاه شهرکرد

دکتر علی بهپوری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب -  دانشگاه شیراز

دکتر حسن بیات، دانشگاه بیرجند

دکتر عادل پشتدار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دکتر علیرضا پیرزاد، دانشگاه ارومیه

دکتر مریم تاتاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان

دکتر محمودرضا تدین، دانشگاه شهرکرد

دکتر مژگان ثابت تیموری، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر حمیدجباری، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.

دکتر ناصر جعفرزاده، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی

دکتر احمد جعفرنژاد، ایستگاه تحقیقات نیشابور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر سلیمان جمشیدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه

دکتر محسن جهان، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمیدحاتمی ملکی، دانشگاه مراغه

دکتر کمال حاج محمدنیا قالی باف، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر زهرا حجازی زاده، دانشگاه خوارزمی

دکتر حمید حسنیان خوشرو، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر منیر حسین زاده نمین، دانشگاه الزهرا (س)

دکتر سعید حکم علی پور، دانشگاه یام نور

دکتر حسن حمیدی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر پرویز حیدری، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر غلامرضا حیدری، دانشگاه کردستان

دکتر سارا خراسانی نژاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر مریم خوش سخن مظفر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

دکتر محمد خیرخواه، مجتمع آموزش عالی شیروان

دکتر رضا درویش زاده، دانشگاه ارومیه

دکتر حسین دشتی، دانشگاه‌ ولی عصر(عج) رفسنجان‌

دکتر حمید دهقان زاده، دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی دهمرده، دانشگاه‌ زابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر مهدی راستگو، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسینعلی رامشینی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

دکتر مجید رجایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

دکتر مهدی رحیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر جواد رضایی، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر رضارضایی سوخت آبندانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

دکتر محمود رمرودی، دانشگاه زابل

دکتر منیره رنجبر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان

دکتر نورعلی ساجدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

دکتر نیازعلی سپهوند، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

دکتر منصور سراجوقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دکتر محمد رضا سرافراز اردکانی، دانشگاه یزد

دکتر سارا سنجانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر رئوف سیدشریفی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علیرضا سیروس مهر، دانشگاه زابل

دکتر غلامرضا شریفی، دانشگاه هرمزگان

دکتر هادی شوریده، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر داود صادق زاده اهری، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر مهدی صادقی شعاع، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر ناصر صباغ نیا، دانشگاه مراغه

دکتر عاطفه صبوری، دانشگاه گیلان

دکتر حسین صبوری، دانشگاه گنبد کاووس

دکتر محمد ضابط، دانشگاه بیرجند

دکتر داریوش طالعی، دانشگاه شاهد

دکتر علیرضا طالعی، دانشگاه تهران

دکتر قدیر طاهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

دکتر سید علی طباطبایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

دکتر علی اکبر عامری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

دکتر پیمان عباس زاده دهجی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

دکتر فرزین عبدالهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

دکتر حیدر عزیزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

دکتر فرهاد عزیزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر حسینعلی علیخانی، دانشگاه تهران

دکترزهره علیزاده، دانشگاه بیرجند

دکتر بابک عندلیبی، دانشگاه زنجان

دکتر صدیقه فابریکی اورنگ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر منصور فاضلی رستم پور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

دکتر سید فاضل فاضلی کاخکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر منوچهر فرج زاده اصل، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر النازفرج زاده معماری تبریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملکان

دکتر فرهاد فرح وش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

دکتر حسین علی فلاحی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

دکتر لیلا فهمیده، دانشگاه زابل

دکتر ولی اله قاسمی عمران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر منوچهر قلی پور، دانشگاه شاهرود

دکتر کامی کابوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

دکتر بهاره کاشفی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

دکتر امیرحسین کشت کار، دانشگاه بوعلی سینا

دکتر فریدگل زردی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

دکتر مریم گودرزیان قهفرخی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سلیمان محمدی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

دکتر حمید محمدی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبداله محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دکتر حمید مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

دکتر پرویز مرادی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

دکترخداداد مصطفوی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دکتر سید علی اکبر موسوی، دانشگاه شیراز

دکتر کبری مهدویان، دانشگاه پیام نور

دکتر فاطمه نجات زاده باراندوزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

دکتر سعید نواب پور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا نورآبادی، دانشگاه ارومیه

دکتر کریم نوزاد نمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق

دکتر مریم نیاکان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

دکتر مجتبی یوسفی راد،   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه