داوران دوره 12 شماره 2

داوران


آرمان آذری،                              دانشگاه‌ ولی عصر(عج) رفسنجان‌

علی آذری نصرآباد،                      مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

الیاس آرزمجو،                            مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

مجید آقاعلیخانی،                       دانشگاه تربیت مدرس

لیلا آهنگر،                                 دانشگاه گنبد کاووس

علیرضا ابدالی مشهدی،                دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

احمد احمدیان،                           دانشگاه تربت حیدریه

عزت­ اله اسفندیاری،                     دانشگاه مراغه

محمد رضا اصغری­ پور،                   دانشگاه زابل

ابوالفضل اکبرپور،                        دانشگاه بیرجند

یحیی امام،                                 دانشگاه شیراز

حسن امیری اوغان،                     موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مهدیه امیری­ نژاد،                         دانشگاه جیرفت

روح اله امینی،                            دانشگاه تبریز

سید بهرام اندرزیان،                    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان خوزستان

مصطفی اویسی،                          دانشگاه تهران

ابوالفضل باغبانی آرانی،                 استادیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

امین باقی­ز اده،                            دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

احمد بایبوردی،                           مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

طاهر برزگر،                                دانشگاه زنجان

اعظم برزویی،                             پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشگاه کشاورزی

حمیدرضا بلوچی،                        دانشگاه یاسوج

عادل پشتدار،                             دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

منا پورعیسی،                             دانشگاه پیام نور

نسیبه پورقاسمیان،                      مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

هادی پیراسته انوشه،                    مرکز ملی تحقیقات شوری

حمید جباری،                             موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

وحید رضا جلالی،                        دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرزاد جلیلی،                             دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

محسن جهان،                             دانشگاه فردوسی مشهد

حمید حاتمی ملکی،                     دانشگاه مراغه

محمد علی حاج­ عباسی،                دانشگاه صنعتی اصفهان

زهرا حجازی­زاده،                        دانشگاه خوارزمی

سعید حکم­ علی­پور،                     هیات علمی دانشگاه یام نور

حسین حمامی،                           دانشگاه بیرجند

شیوا خالص ­رو،                            دانشگاه کردستان

سارا خراسانی­ نژاد،                        دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمد خرمیان،                            مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد

فرهاد خورسندی،                        دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب

جلال خورشیدی،                        دانشگاه کردستان

عزیزاله خیری،                            دانشگاه زنجان

احمدرضا دادرس،                        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

مریم دهستانی اردکانی،                دانشگاه اردکان

حمید دهقانی،                            دانشگاه تربیت مدرس

مرجان دیانت،                             دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مجید رجایی،                             مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مهدی رحیمی،                            دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

امیر رحیمی،                               دانشگاه ارومیه

نفیسه رنگ ­زن،                          دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

محمد جواد روستا،                      مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

حسین زاهدی،                           دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

احسان­ اله زیدعلی،                      دانشگاه ایلام

شهریار ساسانی،                          دانشگاه رازی

مجید ستاری،                             موسسه تحقیقات برنج

عباس ستوده ­نیا،                          دانشگاه بین المللی امام خمینی

سمیه سلطانی گردفرامرزی،           دانشگاه اردکان

عباس سلیمانی­ فرد،                      دانشگاه پیام نور

سید عطاالله سیادت،                    دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

محمد سیاری،                             دانشگاه بوعلی سینا

علیرضا سیروس ­مهر،                     دانشگاه زایل

شکیبا شاهمرادی،                        موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مهدی شعبان،                             دانشگاه بوعلی سینا

غلامحسین شیراسماعیلی،             مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

داود صادق ­زاده اهری،                   موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

فرهاد صادقی،                             موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

امید صادقی پور،                         دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری

فرود صالحی،                              مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

عاطفه صبوری،                           دانشگاه گیلان

محمد صدقی،                             دانشگاه محقق اردبیلی

قدیر طاهری،                              دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

علی اکبر عبادی،                         موسسه تحقیقات برنج کشور

پیمان عباس­ زاده دهجی،                دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

فرهاد عزیزی،                             موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مهری عسکری،                           دانشگاه اراک

ابوالفضل علی­رضالو،                     دانشگاه ارومیه

حسینعلی علیخانی،                     دانشگاه تهران

مهدی غفاری،                             موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

صدیقه فابریکی اورنگ،                دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سید فاضل فاضلی کاخکی،            مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

معصومه فراست،                          دانشگاه آزاد اسلامی، واحداهواز

منوچهر فرج­ زاده اصل،                  دانشگاه تربیت مدرس

سلیم فرزانه،                              دانشگاه محقق اردبیلی

حسین علی فلاحی،                     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

حمیدرضا فلاحی،                        دانشگاه بیرجند

احمد قاسمی،                             مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

منوچهر قلی­ پور،                          دانشگاه شاهرود

منصوره قوام،                              دانشگاه کاشان

کامی کابوسی،                             دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

بهاره کاشفی،                              دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

کامیار کاظمی،                            دانشگاه پیام نور

علاءالدین کردناییج،                     دانشگاه شاهد

مریم گودرزیان قهفرخی،              دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالعلی گیلانی،                         مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

امین لطفی جلال­ آبادی،                 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

امیر لکزیان،                                دانشگاه مشهد

علی ماهرخ،                                موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مانی مجدم،                                دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

سلیمان محمدی،                         مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

روح ­اله مرادی،                            مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدرضا مرادی تلاوت،                دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

محمدرضا مرشدلو،                       دانشگاه مراغه

سیدکیوان مرعشی،                     دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

افشین مظفری،                           دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

محمد معتمدی                            دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

محمد مقدم،                              دانشگاه فردوسی مشهد

سید بهمن موسوی،                      دانشگاه مراغه

سید علی­ اکبر موسوی،                  دانشگاه شیراز

غلامرضاموسوی،                         دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند

علی مومنی،                               موسسه تحقیقات برنج کشور

کبری مهدویان،                           دانشگاه پیام نور

محبوبه میرمیران،                        دانشگاه پیام نور

علی نخ ­زری مقدم،                      دانشگاه گنبد کاووس

سعید نواب­پور،                            دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جعفر نیکبخت،                           دانشگاه زنجان

وریا ویسانی،                              دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

هاشم هادی،                               دانشگاه ارومیه

رستم یزدانی بیوکی،                    مرکز ملی تحقیقات شوری

سعید یوسف­ زاده،                        دانشگاه پیام نور

مجتبی یوسفی­ راد،                       دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه،