نویسنده = محمد ضابط
تعداد مقالات: 3
1. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 10 ژنوتیپ کلزا در شرایط آب‌وهوایی بیرجند

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 121-137

10.22077/escs.2016.359

محمد ضابط؛ سامان صدیق؛ علیرضا صمدزاده


3. تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بخش های هوایی ارزن علوفه ای در بیرجند

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 187-194

10.22077/escs.2015.175

محمد ضابط؛ صادق بهامین؛ صادق قریشی؛ حسین صادقی؛ سید غلامرضا موسوی