دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، سیاست دسترسی آزاد، پاییز 1396، صفحه 351-490 
5. ارزیابی جوانه ‏زنی بذرهای گندم با سطوح مختلف قدرت بذر با استفاده از مدل هیدروتایم

صفحه 403-413

10.22077/escs.2017.18.1004

مژده جمالی؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور؛ الیاس سلطانی؛ سید مجید عالیمقام


10. بررسی تحمل به سرما در ارقام مختلف چغندرقند (.Beta vulgaris L) در مرحله گیاهچه‌ای

صفحه 475-490

10.22077/escs.2017.616

مهدی جلیلیان؛ مسعود دهداری؛ رضا امیری فهلیانی؛ محسن موحدی دهنوی