کلیدواژه‌ها = ازتوباکتر
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اثر برهم‌کنش کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم های مختلف رطوبتی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22077/escs.2020.2215.1557

ابوالقاسم مرادقلی؛ حمیدرضا مبصّر؛ حمیدرضا گنجعلی؛ حمیدرضا فنایی؛ احمد مهربان


4. تغییرات صفات آگرومورفولوژیک بذرک (.Linum usitatissimum L) تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 793-804

10.22077/escs.2019.1567.1353

ساناز رجبی خمسه؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ کرامت‌اله سعیدی؛ مهدی قبادی‌نیا


6. تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-139

10.22077/escs.2018.1152.1235

صادق بهامین؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید علیرضا بهشتی