کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های S1 گرد‌ه‌افشان چغندرقند تحت شرایط تنش کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1075-1089

10.22077/escs.2019.1769.1406

حسن حمیدی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ مسعود احمدی؛ حسن سلطانلو


4. بررسی اثر تنش آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ده رقم جو (Hordeum vulgare) در منطقه کرج

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 391-401

10.22077/escs.2017.137.1034

فرزاد پاکنژاد؛ زینب فاطمی؛ محمد نبی ایلکایی دهنو