کلیدواژه‌ها = رنگیزه‌های فتوسنتزی
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه کاربرد اسید سالیسیلیک بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط آبیاری مختلف

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1904-1626

10.22077/escs.2020.2398.1626

حسین آزادواری؛ معصومه نعیمی؛ عبدالطیف قلیزاده؛ علی نخ زری مقدم


2. اثر کاربرد برگی سیلیکون بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 829-843

10.22077/escs.2020.2251.1572

سودابه رضا بیگی؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ وحید براتی


3. اثر محلول‌پاشی دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مریم‌گلی (.Salvia officinalis L) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 539-553

10.22077/escs.2019.1369.1304

ایوب مزارعی؛ سید محسن موسوی نیک؛ احمد قنبری؛ لیلا فهمیده


4. بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی بر عملکرد، میزان اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زوفایی (.Thymbra spicata L)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 943-957

10.22077/escs.2018.1081.1216

فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع


5. اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ای

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 603-614

10.22077/escs.2017.360.1068

بی بی الهه موسوی فر؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی


7. اثرات کلات‌آهن و نانوذرات اکسیدآهن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 449-458

10.22077/escs.2017.522.1104

مهری عسکری؛ فریبا امینی؛ سیدمهدی طالبی؛ معصومه شفیعی گواری


9. اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهچه‌های ذرت تحت تنش کادمیم

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 151-164

10.22077/escs.2012.107

مهدی خورشیدی؛ میلاد باقری؛ امین خوشنویسان؛ معصومه عالمی؛ بهاره بیچرانلو