کلیدواژه‌ها = فتوسنتز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1313-1322

10.22077/escs.2019.1248.1254

هادی مهدیخانی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمد کافی


2. اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 763-779

10.22077/escs.2019.1398.1302

یوسف سهرابی؛ امیر احمدی؛ غلامرضا حیدری؛ عادل سی و سه مرده