کلیدواژه‌ها = همبستگی
تعداد مقالات: 11
1. تجزیه عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان و ارتباط آن ها با طول کلئوپتیل تحت شرایط کم‌آبی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 41-56

10.22077/escs.2019.1893.1457

فاطمه درویش نیا؛ محمد هادی پهلوانی؛ خلیل زینلی نژاد؛ خسرو عزیزی


2. بررسی سازگاری، پتانسیل عملکرد دانه و روابط بین صفات در ارقام و لاین‌های جو بهاره در استان آذربایجان‌غربی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 709-724

10.22077/escs.2019.1593.1359

رقیه فاطمی؛ مهرداد یارنیا؛ سلیمان محمدی؛ ابراهیم خلیل وند؛ یهرام میرشکاری


4. بررسی اثر تنش یخ‌زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شده

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1023-1034

10.22077/escs.2018.1052.1212

علیرضا حسن فرد؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


5. اثر تغییرات صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 803-816

10.22077/escs.2018.961.1192

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی


6. تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ های جو در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 261-274

10.22077/escs.2017.455.1090

رسول احمدزاده؛ حسن پاک نیت؛ الهه توکل؛ صادق شهراسبی


9. مطالعه روابط بین صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 191-204

10.22077/escs.2016.215

مسعود گلسرخی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ مجید محمد اسمعیلی