کلیدواژه‌ها = جو
تعداد مقالات: 8
5. شناسایی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) متحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-66

10.22077/escs.2017.531

امید نوروزی؛ الهه توکل؛ سید عبدالرضا کاظمینی


6. گزارش علمی کوتاه: ارزیابی وگزینش لاین های بین المللی جو تحت شرایط خشکی آخر فصل

دوره 4، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 87-91

10.22077/escs.2011.101

احمد رضا کوچکی؛ اشکبوس امینی؛ محمد شریف الحسینی؛ حمید رضا کمیلی


8. ارزیابی شاخص های تحمل به تنش شوری حاصل از نسبت های آنیونی کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت (Hordeum vulgare L.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 15-27

10.22077/escs.2009.49

مهرنوش اسکندری تربقان؛ علی رضا آستارایی؛ مسعود اسکندری تربقان؛ علی گنجعلی